พัทยาเดลีนิวส์

10 เมษายน 2553 :: 11:04:51 am 14460

ทัพเรือรับสงกรานต์ลดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชา

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พากำลังพล กองทัพเรือ ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล ลูกจ้าง ชมรมผู้สูงอายุสนับสนุนการแสดงปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมสรงน้ำพระ ลดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชาสายแพทย์ และผู้มีพระคุณต่อโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – วันนี้ (10 เม.ย. 53) พลเรือตรี ชุมพล เทียมชัย  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล ลูกจ้าง ได้ร่วมกันจัดให้มีพิธีลดน้ำ ดำหัว อดีตผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และวงการแพทย์ของทหารเรือ ตลอดจนผู้ที่มีพระคุณต่อโรงพยาบาลและกรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์หลายท่านมาร่วมสรงน้ำพระ และให้ลูกศิษย์ ผู้ใต้บังคับบัญชาลดน้ำดำหัว พร้อมกับให้พรอันประเสริฐซึงกันและกัน พลเรือตรี ชุมพล เทียมชัย กล่าวว่า สำหรับเทศกาลสรงน้ำพระ ลดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชาและผู้มีพระคุณต่อวงการแพทย์ของกองทัพเรือ เป็นประเพณีปฎิบัติที่ทางโรงพยาบาลได้ยึดถือเป็นเรื่องสำคัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ เพื่อจะได้เปิดเป็นปฐมฤกษ์เริ่มต้นแห่งปีที่ให้ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล ได้แสดงมุทิตาจิตต่อผู้มีพระคุณ ที่ท่านได้สร้างสม ทะนุบำรุง ช่วยเหลือ พัฒนา โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และวงการแพทย์ทหารเรือ มีมาตรฐานเกิดความเจริญก้าวหน้าจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งทุกคนจะต้องสืบสานต่อไปอย่างยั่งยืน มั่นคง ถาวร สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และยังได้กล่าวอีกว่า ประเพณีสรงน้ำพระ ลดน้ำดำหัวผู้มีพระคุณ เป็นวิสัยทัศน์ของอดีตผู้บังคับบัญชาของโรงพยาบาลแห่งนี้ ได้ริเริ่มประเพณีปฎิบัติมานาน ล่าสุดได้มีการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  มีสมาชิกเกือบ 1,000 คน ทำให้การจัดงานเทศกาลหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจะมีสีสันอันสดใส ความสุขที่ผสมผสานไปด้วยคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่มีการแบ่งชั้น วรรณะ หรือแบ่งพรรค แบ่งพวกกันแม้แต่น้อย ทุกคนจะได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน พวกเรามีจุดศูนย์รวมแห่งจิตใจเดียวกัน ก็คือ การทำงานเพื่อให้ความเป็นปึกแผ่นในทุกสังคม ชุมชน ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้กับทุกคน รู้บุญคุณของทรัพยากรบุคคล บุญคุณของแผ่นดิน เกิดมาเป็นคนไทยจะต้องมีความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น 3 สถาบันหลักของประเทศไทย ประเพณีสงกรานต์ จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีการตอกย้ำจิตสำนึกในเรื่องของการแสดงมุทิตาจิตต่อกัน เป็นแนวทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com