พัทยาเดลีนิวส์

18 มีนาคม 2553 :: 15:03:27 pm 11614

ทัพเรือหนุน 2 ล้าน เสริมบุตรราชการเรียน

ฐานทัพเรือสัตหีบ ทุ่มงบ 2 ล้านบาท มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการ 270 ทุน เป็นทุนสำรองเรียนเสริม ติวเข้ม นำร่องความรู้พื้นฐานก่อนก้าวสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – วานนี้ ( 18 มี.ค. 53 ) พลเรือโท ธีรวัฒน์ ศรีถาพร ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง ของหน่วยพื้นที่อำเภอสัตหีบ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยเป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้ให้ทุกหน่วยงานของกองทัพเรือ ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชนของชาติ เพราะเยาวชนจะต้องเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า

ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยให้เยาวชนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพที่ดีได้คือ การให้การศึกษา พร้อมกับอบรม สั่งสอน ให้แนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเป็นพี่เลี้ยงแนะนำแนวทางการปฏิบัติตน ให้สอดคล้องกับความสามารถของตัวเอง อันจะนำพาไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพเรือได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของข้าราชการ ครอบครัว และบุตรมาโดยตลอด

พลเรือโท ธีรวัฒน์ ศรีถาพร กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ให้กับบุตรหลานข้าราชการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ 116/2553 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับมอบทุน ซึ่งกองทัพเรือได้รับการสนับสนุนทุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีอุปการคุณ โดยเฉพาะ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุน เงินทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตร และธิดาของข้าราชการ ในวงเงิน 1 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2 ล้านบาท โดยทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ระดับ จำนวน 270 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 4,500 บาท จำนวน 22 ทุน ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,500 บาท จำนวน 88 ทุน ระดับประถมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 109 ทุน และระดับอนุบาล ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 51 ทุน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com