พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 กรกฎาคม 2557 :: 09:07:12 am 139456

ท่าเรือ แหลมฉบัง จัดงาน “Asean Port Symposium 2014″

ท่าเรือ แหลมฉบัง จัดงาน "Asean Port Symposium 2014" รับผู้นำ ท่าเรือ 10 ประเทศ ยกระดับการบริหาร ท่าเรือ สู่การแข่งขันระดับสากล ผนึกกำลังบูรณาการการขนส่งสินค้าทางทะเล รับการเข้าสู่ AEC

แหลมฉบัง-วานนี้ (23 ก.ค. 57) เมื่อเวลา 19.00 น. ท่าเรือ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ได้จัดการ “Asean Port Symposium 2014″ ขึ้นที่ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมรอยัลคริฟ บีซ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้นำ ท่าเรือ ใน 10 ประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าทางน้ำเข้าร่วม และมี ดร.จุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ ภาพรวมการขนส่งของไทย

 

ท่าเรือ แหลมฉบัง  ท่าเรือ แหลมฉบัง

 

เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการ ท่าเรือ แหลมฉบัง เปิดเผยว่า ท่าเรือ แหลมฉบังเป็น ท่าเรือ น้ำลึกเพื่อการพาณิชย์ในระดับสากลที่มีบทบาทในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศภายใต้การกำกับดูแลของการ ท่าเรือ แห่งประเทศไทย โดย ท่าเรือ แหลมฉบัง ได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ

 

ในโอกาสที่ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอื่นๆรวม10 ประเทศ กำลังจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC) ท่าเรือ แหลมฉบัง มีแนวความคิดที่จะสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาสัมพันธภาพเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของ ท่าเรือ ต่างๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้จัดงานสัมมนา ท่าเรือ อาเซียนขึ้น ภายใต้ชื่องาน “ASEAN PORT SYMPOSIUM 2014″ โดยมีผู้บริหารท่าเทียบเรือในกลุ่มประเทศซึ่งมีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า

 

Asean Port Symposium 2014 Asean Port Symposium 2014

 

เรือเอกสุทธินันท์ ยังกล่าวถึงสภาพการแข่งขันทางการค้าของไทย หลังเข้าสู่ยุคการค้าแบบไร้พรมแดนว่า เศรษฐกิจและการค้าของไทยได้ผูกติดกับระบบเศรษฐกิจการค้าโลกอย่างสิ้นเชิงและเป็นไปได้ว่าสภาพการแข่งขันทางธุรกิจจึงถูกกดดันจากทุกทิศทางผู้ประกอบการทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบ “โลจิสติกส์” เพราะปัจจุบันต้นทุนด้านโลจิสติกส์ไทยสูงกว่าหลายประเทศในอาเซียน จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาและเสริมสร้างให้กับระบบการค้าโดยรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศให้สามารถมีศักยภาพแข่งขันในยุคของกระแสโลกาภิวัฒน์

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com