พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 กรกฎาคม 2559 :: 08:07:23 am 193110

นักเรียนจ่าทหารเรือ เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

นักเรียนจ่าทหารเรือ เวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

สัตหีบ – วันที่ 20 ก.ค.59 นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้เป็นประธานกระทำพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ วัตถุแทนองค์พระบรมศาสดาที่ทรงคุณค่าสูงสุดในศาสนาพุทธ มายังปรัมพิธีหน้ากองบังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อให้เหล่าข้าราชการ และนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 918 นาย ได้สักการบูชาและเวียนเทียน 3 รอบ พร้อมฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

03 04

 

นอกจากนี้ เหล่าข้าราชการ และนักเรียนจ่าทหารเรือ ได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานขอพรแด่ พระบรมสารีริกธาตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้เกิดความเป็นสิริมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่วมโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 

สำหรับ วันอาสาฬหบูชา คือ วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

 

05 06

 

“วันเข้าพรรษา” ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่า จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า”จำพรรษา” นั่นเอง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com