พัทยาเดลีนิวส์

03 เมษายน 2559 :: 05:04:24 am 187121

นับรบนาวิกโยธิน ปลูกปะการัง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการัง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – วันที่ 2 เม.ย.59 พลเรือตรี นภดล ปัญญาโฉม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการัง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 โดยมี นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะชมรมดำน้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลไทย คณะอาจารย์ และคณะบุคลากรของวิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

03 04

 

พลเรือตรี นภดล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทรงอุทิศและทุ่มเทพระวรกายอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความยากลำบากใด ๆ นอกจากนี้ พระองค์ทรงห่วงใย ให้การสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดจิตสำนึก และจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกองทัพเรือต่อไป

 

05 06

 

และกล่าวว่า ระบบนิเวศแนวปะการัง อ่าวนาวิกโยธิน เป็นพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลชายฝั่ง ให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความโดดเด่นในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ที่ยังคงความสวยงามและคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มาก ดัชนีชี้วัดก็คือ ผลการประเมินคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวปี 2555 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากชายหาดที่เข้าร่วมการประกวดทั่วประเทศ ทั้งหมด 55 ชายหาด หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน เป็นชายหาดที่มีคุณภาพระดับดีมาก คือระดับ 5 ดาว อีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com