พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 เมษายน 2555 :: 13:04:53 pm 81520

นายกพัทยา โชว์ผลงาน 4 ปี คนท้องถิ่นพอใจ กว่า 70%

นายกพัทยา “อิทธิพล คุณปลื้ม”ประกาศผลงานการทำงานตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา 13 ยุทธศาสตร์ ชี้ 4 ปีในการบริหารเมืองพัทยาในช่วง4 ปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จ คนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจในผลงานถึง 78.12 %

พัทยา-วานนี้ (25 เม.ย.55) เมืองพัทยาได้จัดการสัมมนาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน “เราร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมสร้างกับพี่น้องประชาชนตลอดระยะเวลา 4 ปี” โดยมีตัวแทนภาคประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยารวม 38 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ด้าน นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รายงานผลการทำงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนพัฒนายกเมืองพัทยา ในตลอดระยะเวลา 4ปี ที่นำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดปัจจุบันบริหารเมืองพัทยาด้วย 5หลัก 7 สร้าง 13 ยุทธศาสตร์ และ 14 นโยบายเร่งด่วน เป็นหลักในการขับเคลื่อนเมืองพัทยาให้ประชาชนได้มีความอยู่ดีกินดีและมีความปลอดภัย โดยนโยบายต่างๆ ที่ได้ประกาศไว้ก่อนเข้ารับตำแหน่งก้สามารถทำได้จริงและประสบความสำเร็จ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญำเนินการทั้ง13 ยุทธศาสตร์ คือ

1.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวม 31 โครงการ
2.ยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด รวม 21 โครงการ
3.ยุทธศาสตร์ด้านจราจร รวม 22 โครงการ
4.ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ รวม 74 โครงการ
5.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา รวม 172 โครงการ
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวม 223 โครงการ
7.ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ รวม 52โครงการ
8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวม 34 โครงการ
9.ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม รวม 386 โครงการ
10.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมเพื่อส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและศาสนา รวม 116 โครงการ
11.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและพลังงานทดแทน รวม 4 โครงการ
12.ยุทธศาสตร์ด้านการผังเมืองและการพัฒนาเมืองCluster ให้มีความเท่าเทียม รวม 9 โครงการ และ
13.ยุทธศาสตร์ด้านการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบได้ รวม 401 โครงการ

 

นายอิทธิพล ให้ข้อมูลด้วยว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดทำการสำรวจเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์จากการปกิบัติงานของเมืองพัทยาในช่วง4 ปีที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนเมืองพัทยาร้อยละ 78.12 มีความรู้สึกพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของเมืองพัทยาที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยชุมชนมีส่วน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบในระดับมากและมากที่สุด และรู้สึกพึงพอใจในระดับปานกลางประมาณร้อยละ 17.2 ส่วนผู้ที่รู้สึกว่าผลการปฏิบัติงานของเมืองพัทยาอยู่ในระดับพอใช้ร้อยละ 3.54และผู้ที่เห็นว่าการปฏิบัติงานของเมืองพัทยาอยู่ในระดับควรปรับปรุงมีเพียงร้อยละ1.08 เท่านั้น

ทั้งนี้ ล่าสุดได้จัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์เมืองพัทยาเพื่อเปิดมุมมองใหม่เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารจัดการเมืองและร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกภายใต้แนวคิด “พัทยามีมากกว่าที่คุณคิด” Pattaya City Definitely More และยังมีการวางแนวติดจุดท่องเที่ยวใหม่โดยพัมนาพื้นที่แหลมบาลีอายให้มีทัศนียภาพที่สวยงามสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกระดับในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวการเมือง

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com