พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 พฤศจิกายน 2553 :: 11:11:20 am 44758

นายกฯ มอบโล่ “เกียรติยศนาวี” ทหารเรือดีเด่น

กองทัพเรือ ยังมั่น “ทำดี ย่อมได้ดี” คัดเลือก และเฟ้นหาข้าราชการ พลทหาร บุคคลดีเด่นในสังกัด ที่มีความประพฤติดีและประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและกองทัพเรือ สมควรได้รับการยกย่องเป็นเกียรติประวัติ เพื่อเข้ารับรางวัล “เกียรติยศนาวี” ประจำปี 2553 จำนวน 9 นาย

กรุงเทพ – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (24 พ.ย. 53) เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือ ประจำปี 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธานมอบโล่รางวัล และเข็มเกียรติยศนาวี ใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับบุคคลดีเด่นที่กองทัพเรือ ซึง พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ผ่านการเห็นชอบและพิจารณาของคณะกรรมการ คัดเลือก จำนวน 9 นาย แบ่งเป็น ๕ สาขา ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกลาโหม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผบ.เหล่าทัพ พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือทุกสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย มาร่วมงานครบรอบ 104 ปี กองทัพเรือ และการมอบโล่รางวัลให้กับข้าราชการ พลทหาร บุคคลดีเด่นกองทัพเรือ ประจำปี 2553

พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า ในแต่ละปีกองทัพเรือได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการทุกระดับชั้นที่มีความประพฤติดี และประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และกองทัพเรือ สมควรได้รับการยกย่องเป็นเกียรติประวัติ เพื่อเข้ารับรางวัล “เกียรติยศนาวี” ซึ่งในปี 2553 มีผู้ได้รับรางวัล 9 นาย ได้แก่ พลเรือโท สมหมาย ปราการสมุทร เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และนาวาเอก สุทธิไชย รังสิโรดม์โกมล หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมอิเลิกทรอนิกส์ทหารเรือ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นาวาเอก ชัชวาล มีสวัสดิ์ ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และพันจ่าเอก คะนึง ฆังคะมะโน ผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก หมวดปืนเล็ก กองร้อยปืนเล็กที่ ๔ กองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สาขาการพัฒนาสังคม นาวาตรีเจริญ สุตตาสอน ประจำหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน , เรือเอกปัญญา จาปรุง ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ พลฯ ชลทิตย์ สอนฆ้อง พลปืนเล็กกล พวกยิง หมู่ปืนเล็ก หมวดปืนกองร้อยปืนเล็กที่ ๒ กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่๓กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สาขาการทหารเรือ นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ อดีตรองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สาขาเศรษฐกิจ และสาขาอื่นๆ ได้แก่ นาวาเอก อนุสรณ์ ยังคุ้มญาติ รองผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ

และกล่าวอีกว่า ข้าราชการทุกระดับชั้น แม้แต่พลทหารในสังกัดกองทัพเรือทุกนาย ที่ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ตลอดจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาบุคคลภายนอกองค์กร ประชาชนทั่วไป มีความเสียสละทั้งเวลา และความสุขของตัวเอง เพื่อทุ่มเทให้กับภารกิจในภาพรวมที่ส่งผลให้กองทัพเรือเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา จากประชาชนในทุกด้าน ทุกสาขาอาชีพ กองทัพเรือ ถือว่าพวกท่านเป็นบุคคลตัวอย่าง และบุคคลต้นแบบที่ดีครอบครัว หน่วยงาน กองทัพ สังคม และประเทศชาติ เพราะบุคคลที่คณะกรรมการได้คัดสรรมาแล้วถือว่าได้คัดเลือกบุคคลคุณภาพอย่างแท้จริง ความดีที่ท่านได้กระทำได้ปรากฎชัดแล้วว่า “ทำดี ย่อมได้ดี” เกียรติประวัติครั้งนี้ได้เชิดชูตัวเอง วงศ์ตระกูล หน่วยงานของกองทัพเรือ ขอให้ทุกคนรักษาคูณงามความดีนี้ไว้ให้นานเท่านาน เพราะความดีไม่มีขายต้องสร้างสมด้วยตัวเอง

ส่วนทางด้าน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมกองทัพเรือว่ามีส่วนสำคัญในการปกป้องอธิปไตยของประเทศมาเป็นเวลาช้านาน แม้ในอดีตจะยังไม่มีการแบ่งเหล่าทัพ แต่ก็ต้องมีการส่งเรือไปลำเลียงศาสตราวุธ อาหารและกำลังพล ซึ่งถือว่าทหารเรือทั้งในอดีตและปัจจุบันอุทิศตนในการปกป้องอธิปไตยและน่านน้ำไทยได้อย่างดี นอกจากกองทัพเรือจะมีภารกิจด้านความมั่นคงแล้วยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หลายโครงการซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เช่น ปลูกปะการังเทียม การเพาะเลี้ยงเต่าทะเลฯ ซึ่งเป็นการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติของทะเลไทย และที่ผ่านมาเมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งใด กองทัพเรือก็เป็นหน่วยงานที่นำยุทโธปกรณ์ทางทหาร กำลังพลเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทันที มีการส่งเรือหลวงจักรีนฤเบศรและกำลังพลไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในสภาพอากาศที่ยังแปรปรวนอย่างเต็มความสามารถ ตนจึงขอชื่นชมกองทัพและกองกำลังที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เป็นทหารกล้าที่อุ่นใจของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com