พัทยาเดลีนิวส์

22 ตุลาคม 2553 :: 11:10:07 am 41370

นายกเมืองพัทยา แถลงข่าวผลงาน 2 ปี

เมืองพัทยาเดินหน้าพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ระดับโลก พร้อมดึงประชาชนชาวพัทยามีส่วนร่วม ยกระดับคุณภาพชีวิตตาม 14 นโยบายหลัก เพื่อให้ประชาชนชาวพัทยาและครอบครัวมีอาชีพที่ดีได้รับรายได้มั่นคง ลูกหลานได้รับการศึกษา เดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย
สนใจโฆษณา

พัทยา – วานนี้ (21 ต.ค. 53) นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า อีก 10 ปี ข้างหน้าเมืองพัทยา จะก้าวไปข้างหน้า..และเติบโตได้ด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชนพัทยาทุกคน นับจากวันแรกที่เราได้เข้าเริ่มทำงานเพื่อดูแลรับใช้ประชาชนชาวพัทยา ในฐานะตัวแทนประชาชนชาวพัทยา วิสัยทัศน์และแนวทางการทำงานที่ยึดถือมาโดยตลอด คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสในการทำงาน ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเห็นชอบการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่และอนาคตของเมืองพัทยา

โดยได้นำนโยบายที่ผ่านการลงประชามติจากกการเลือกตั้ง ประกาศหลักการนำพาเมืองพัทยาสู่ความสมดุล 5 หลัก 7 สร้าง 13 ยุทธศาสตร์14 นโยบายเร่งด่วนด้วยกลยุทธ์การพัฒนาเมืองแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ เอสทูอี (City Modernization by S to E Concept) ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management): ซึ่งในขณะนี้เมืองพัทยาได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยา 10ปีอย่างเป็นระบบ

งานในโครงการต่างๆ ปรากฏผลสำเร็จให้เห็นว่าผม ทำจริง ทำแล้ว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลประชาชนชาวพัทยาด้วยความเอาใจใส่ ใกล้ชิดกับประชาชนชาวพัทยาในทุกพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดให้กับประชาชนชาวพัทยาและครอบครัวมีอาชีพที่ดี ได้รับรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลูกหลานได้รับการศึกษาเดินทางสะดวกสบาย มีความปลอดภัยเพื่อให้เมืองพัทยาของเราจะต้องเป็นเมืองน่าอยู่อย่างมีคุณภาพและจะร่วมสร้างกันก้าวไปสู่เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ระดับโลก (World Class) ของคนทั้งโลก

อย่างไรก็ตาม 2ปี ที่ผ่านมาได้ปรากฏผลงานความสำเร็จที่เป็นจริงในหลายๆ ส่วนตาม 14 นโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย นโยบายที่ 1 เมืองพัทยาต้องโปร่งใส ชาวพัทยาต้องมีส่วนร่วม เน้นพัฒนาเชิงการมีส่วนร่วมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านชีวิตความเป็นอยู่โดยเร่งแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของชาวพัทยาอย่างใกล้ชิด และด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม ซึ่งพร้อมเปิดบริการเต็มรูปแบบในไตรมาส 4 ของงบประมาณ 2554

นโยบายที่ 2 เมืองพัทยาปลอดภัย ทั้งในและนอกบ้าน 24 ชั่วโมง เดินหน้าโครงการหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยา 2310 ทุกชีวิตเราดูแล 8นาทีช่วยเหลือถึงที่เกิดเหตุ เพื่อสร้างความปลอดภัยตามชายหาดนาเกลือ-พัทยา-จอมเทียนและทั่วเขตเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงลดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่

นโยบายที่ 3 ประปาถึงบ้าน ไฟฟ้าถึงเรือน ผลักดันสถานที่ก่อสร้างให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในการปรับปรุงกำลังผลิตน้ำประปา พร้อมแก้ปัญหาเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ทันกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นและรองรับความต้องการใช้น้ำในอีก 10ปีข้างหน้า

นโยบายที่ 4 รถรางไฟฟ้าเมืองพัทยา ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและการขอความคิดเห็นจากภาคประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเริ่มจากการปรับปรุงผิวถนนสุขุมวิทและทั่วถนนพัทยาอีก 50 สายลดจุดตัดทางแยก การต่อเชื่อมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ควบคุมการตรวจนับปริมาณรถทั้ง 39 ทางแยก เข้าด้วยกัน เพื่อการคำนวณเวลารถติดไฟแดงให้เหมาะสม รวมทั้งการติดตั้งไฟคนข้าม จำนวน 42 ทางข้าม ที่มีทั้งแบบธรรมดา แบบสั่นสะเทือน แบบสัญญาณเสียงสำหรับคนพิการ

นโยบายที่ 5 “พัทยาผ่านตลอด จราจรคล่องตัว” ยกระดับ – ปรับระบบ การจราจร 3 ระยะแก้ปัญหารถติด ที่จดรถทันสมัย ในพื้นที่แออัด ตลาด ชายหาด อุโมงค์ลอดทางแยกสุขุมวิท ศึกษาขนส่งมวลชน อนาคตระบบอื่น

นโยบายที่ 6 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก เดิมเมื่อเกิดฝนตกหนักจะเกิดน้ำท่วมซ้ำซากใน 7 พื้นที่ และต้องใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง ในการระบายน้ำได้หมด ขณะนี้ใช้เวลาระบายน้ำไม่ถึงชั่วโมง ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ 80 สาย ขุดบ่อน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มขึ้น รวมทั้งการก่อสร้างสระชะลอน้ำ แก้มลิง เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

นโยบายที่ 7 เรียนฟรี 12 ปี อาหารกลางวันฟรี มาตรฐานสาธิต จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน บริการรับส่งนักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นและเมืองพัทยา และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ด้วยการสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียน “มัธยมสาธิตพัทยา”

นโยบายที่ 8 คนไม่ว่างงาน ค้าขายไม่ว่างมือ ต้องการให้ประชาชนชาวพัทยามีงานทำ มีรายได้ที่มั่งคง และด้วยความเป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองพัทยาจึงมีการผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อันเป็นแหล่งที่มาของรายได้สู่ท้องถิ่นที่สำคัญ ตั้งแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ จนถึงพ่อค้า-แม่ค้ารายย่อย รวมทั้งการให้ความรู้ให้ทักษะ สร้างอาชีพให้ประชาชน

นโยบายที่ 9 หมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา 20,000 เตียง การยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขขึ้นเป็นโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยการจัดสร้างขึ้นบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข เมืองพัทยา รองรับผู้ป่วยได้ 82 เตียง ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 90 % จะพร้อมให้บริการประชาชนในปี 2554 นอกจากนี้ “โครงการหมอถึงบ้าน” มีจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลรวม 292 ราย จาก 33 ชุมชน ซึ่งมีการออกตรวจเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยเดือนละ 20 ครั้ง

นโยบายที่ 10 :2 ปีถนนดินต้องสิ้นไป ไฟสว่าง ถนนเรียบ ปลอดภัย..ท่อระบายน้ำทั่วถึง ต้องการพัฒนาเมืองพัทยา ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่สำหรับประชาชนชาวเมืองพัทยา และนักท่องเที่ยว ด้วยความสะดวกสบายในการสัญจร เพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสวยงามของภูมิทัศน์รอบด้าน ควบคุมเสียงกำจัดกลิ่นและมลภาวะทางอากาศ

นโยบายที่ 11 ที่อยู่อาศัยมีรายได้น้อย ปลอดขยะ ปลอดสารพิษ มองโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ในโครงการมั่นคง ซึ่งมีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 3 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 360 หลังคาเรือน ด้วยแนวคิดการจัดตั้ง “สหกรณ์ชุมชนออมทรัพย์”โดยชาวบ้านมีบทบาทเป็นเจ้าของโครงการ และมีภาครัฐเป็นหน่วยงานสนับสนุน

นโยบายที่ 12 ศูนย์กลางกีฬา ลูกหลาน ร้านค้า พาเจริญ ด้วยความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และศักยภาพในเรื่องของสถานที่ พัทยาจึงมีแนวคิดในการส่งเสริมให้เป็นพัทยา เป็น “เมืองแห่งกีฬา” ในรูปแบบของ International Sport Venue สามารถจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างโอกาส สานฝันเยาวชน สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ดังเช่นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยา คือ น้องดาว นักกีฬาวินเซิร์ฟเหรียญทอง และ น้องไอซ์ รองแชมป์ปิงปอง

นโยบายที่ 13 มีมหกรรม มีนักท่องเที่ยว มีรายได้ ค้าขายคล่อง การจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวระดับชาติในแต่ละครั้ง สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับประชาชนพัทยาอย่างเห็นได้ชัด ทั้งผู้ประกอบการด้านแหล่งท่องเที่ยวในพัทยา ผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหาร ใปจนถึงพ่อค้า-แม่ค้ารายย่อย ฯลฯ ตัวอย่างเช่นงาน Pattaya countdown 2009 และ Pattaya countdown 2010 , Pattaya International Music Festival 2010 ที่ผ่านมา

นโยบายที่ 14 ธรรมชาติ หาดสวย น้ำใส คืนให้ทะเลพัทยา (Good Beach) เป้าหมายพัทยาโฉมใหม่ คือ ชายหาดสะอาดที่คงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและ มีความปลอดภัย รวมถึงการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยริมหาด เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

พัทยาในวันนี้ พร้อมให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ด้วยศูนย์ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ที่ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาและขอความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อาทิ น้ำท่วม ไฟไหม้ ประปาเสีย ไฟฟ้าชำรุด ฯลฯ โดยติดต่อได้ที่ ปฏิบัติการด่วน ทำจริง ทำได้ Pattaya Call Center 1337 หรือ www.pattaya.go.th

Reporter : ธนทรัพย์   Photo : ธนทรัพย์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com