พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 พฤศจิกายน 2553 :: 02:11:07 am 44062

นายก มาย เปิดตัวลูกทีม ศึกเลือกตั้งนายกหนองปรือ

นายก มาย ไชยนิตย์” นำลูกทีมเปิดตัว “กลุ่มเรารักษ์หนองปรือ” สู้ศึกเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลเมืองหนองปรือเปิดตัวผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาล นำโดย นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองมือที่กำลังจะหมดวาระในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ นำลูกทีมเขต 1 เขต 2 และ 3 เขตละ 6 คน รวม 18 คน พร้อมคณะที่ปรึกษา

พัทยา – เมื่อวานนี้ (19 พ.ย.53 ) ที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มเรารักษ์หนองปรือ ซอยเขาน้อย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้มีการเปิดตัวผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาล นำโดย นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองมือที่กำลังจะหมดวาระในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ นำลูกทีมเขต 1 เขต 2 และ 3 เขตละ 6 คน รวม 18 คน พร้อมคณะที่ปรึกษา โดยมีประชาชนจำนวนมากนำพวงมาลัยและช่อดอกไม้มามอบให้ผู้ลงสมัครเอเป็นกำลังใจ           นายมาย ไชยนิตย์ หัวหน้ากลุ่มเรารักษ์หนองปรือ กล่าวว่า จากการบริหารท้องถิ่นมากว่า 30 ปี จนเมืองหนองปรือมีความเปลี่ยนแปลงและปรับฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็นเทศบาลเมือง ทำให้เข้าใจปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างละเอียด และเข้าถึงทุกความเดือดร้อน ซึ่งผู้สมัครทั้งหมดก็เป็นคณะทำงานชุดเดิม แต่จะมีปรับเปลี่ยนบ้างในพื้นที่เขต 3 ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและการดำเนินงานการพัฒนาโดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ได้วางวิสัยทัศน์ไว้เมื่อครั้งตอนยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองนองปรือใหม่ๆ ว่า “เมืองหนองปรือน่าอยู่ ผู้คนสมานฉันท์ ผูกพันวัฒนธรรม ล้ำเลิศการเรียนรู้” ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการในส่วนของการพัฒนา 7 ข้อ หลัก อันได้แก่

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนทั้งในส่วนของถนนหนทาง การประปา ไฟฟ้า ซึ่งรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม โดยได้จัดให้มีโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองปรือเพื่อรองรับอนาคต 
3.ส่งเสริมเรื่องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่จะส่งเสริมสุขภาพดีในประชาชน และเมืองปลอดมลพิษ
4. ส่งเสริมสวัสดิการและสังคม โดยให้ความสำคัญในผู้สูงอายุ คนพิการ และคนด้อยโอกาส
5.การป้องกันและรักษาความสงบให้อประชาชน รวมถึงการปราบปรามยาเสพติดที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
6.การพัฒนาคุณภาพคน โดยมีการตัดตั้งชุมชนท้องถิ่นขึ้นรวม 43 ชุมชน ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจลงสู่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองที่อยู่อาศัย
7.การส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น และ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสังคม ซึ่งให้มีการบูรณาการให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กันอย่างเหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ดีในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 นี้จะเป็นวันเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ก่อนจะมีกำหนดการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 มกราคม 2554 ต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com