พัทยาเดลีนิวส์

19 ธันวาคม 2552 :: 16:12:44 pm 1466

นิทรรศการแมลง โชว์มดแดงจำลองยักษ์!!

องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดมหัศจรรย์นิทรรศการแห่งแมลง โชว์มดแดงจำลองยักษ์ และมดแดงน้อยใหญ่เกือบ 5,000 ตัว
สนใจโฆษณา

พัทยา – วันนี้ (19 ธ.ค. 52) นายมานพ อิสสะรีย์ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ นายนิติ คงกรุต ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา ได้ร่วมกันเปิดนิทรรศการมหัศจรรย์แมลง ณ ตึกมดชั้น 3 สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายจิรพฤทธิ์ โสดร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการ และการปั้นมดแดงจำลอง เกือบ 5,000 ตัว โชว์นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างจุดเด่น และจุดความสนใจในเรื่องของแมลงที่มีประโยชน์ มีคุณค่า ต่อวัฎจักรของธรรมชาติ ที่ต้องเอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์ สร้างความสมดุลต่อกัน

ซึ่ง ในปัจจุบันเยาวชน และภาพรวมของสังคมไทยยังขาดความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมมีการทำลายแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยการใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม สวนนงนุชพัทยา โดย นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดนิทรรศการแมลง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันทำอีก 1 ความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการช่วยกันเลี้ยง และขยายพันธุ์แมลงสวยงามซึ่งใกล้จะสูญพันธุ์ เพื่อการศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

นายมานพ อิสสะรีย์ รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กล่าวว่า การเรียนรู้วงจรชีวิตระหว่างสัตว์กับพืชให้เกิดความสมดุลในผืนแผ่นดินไทย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ทุกคนควรทราบ และประดับความรู้ แมลงในธรรมชาติ เป็นห่วงโซ่อาหาร การช่วยในการย่อยสลาย การเอื้อประโยชน์ต่อสัตว์และพืชรวมถึงการใช้ประโยชน์จากมนุษย์ พืชดึงดูดหรือไล่แมลง พืชสารฆ่าแมลง แมลงศัตรูเศรษฐกิจ แมลงที่ใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม การแพทย์ แมลงผสมเกสรเพื่อช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิต แมลงนำโรคสู่พืชและสัตว์ แมลงศัตรูในโรงเก็บ และ ทำลายอาคารบ้านเรือน นิทรรศการแมลง จึงเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมแหล่งศึกษา เรียนรู้ทางด้านนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทั่วไป

นางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยา ได้รับการสนับสนุนจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. ในการนำ “นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งแมลง” (Magic of Insects) ที่ อพวช. ได้ร่วมกับ Insectarium ประเทศแคนาดาพัฒนาขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนำให้เกิดความตระหนักที่จะช่วยกันดูแลรักษาความหลากหลายเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งขณะนี้ สวนนงนุชพัทยาได้ปั้นมดแดงยักษ์จำลองไว้หลายขนาด ประมาณ 5,000 ตัว หลากหลายสีสันเพื่อสร้างความสนใจ จุดดึงดูดให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจกับแมลงมากยิ่งขึ้น และร่วมกันอนุรักษ์แมลงหายาก และให้รู้คุณประโยชน์ และโทษของแมลงให้มากกว่านี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชน ประชาชนทั่วไปหันกลับมาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อนให้มากขึ้น


Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com