พัทยาเดลีนิวส์

25 กรกฎาคม 2551 :: 11:07:50 am 2836

น้ำดื่ม ที่ไม่รักษากฎ ถือว่า ไม่ให้เกียรติต่อ อาชีพตนเอง

เนื่องจาก มีผู้ประกอบการน้ำดื่ม หลายราย ที่ไม่รักษากฎ กติกา มรรยาทชมรม และ ไม่ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ อีกทั้งไม่ให้เกียรติต่ออาชีพของตนเอง
สนใจโฆษณา

            ปัจจุบัน ในแต่ละอำเภอได้มีการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการน้ำดื่ม ตามนโยบาย เครือข่ายชมรมสัมพันธ์ของ สสจ. ชลบุรีขึ้น และ ให้ทางชมรมมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะยกระดับ ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ของตนให้ได้มาตรฐานตาม อย. กำหนด 

            การผลิตและจำหน่าย น้ำดื่ม ที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้กับผู้บริโภค ถือว่า ผิดกฎหมาย อย่างรุนแรง เข้าข่าย หลอกลวงประชาชน 

            ผู้ประกอบการที่ไม่มีมรรยาท เช่น 
 การขายตัดราคา ชนิดที่ตัดแล้ว ตัดอีก โดยไม่มีกระจกส่องตัวเองว่า เลือดกำลังท่วมกายตนเองอย่างไร
 กล่าวอ้างว่าเป็นน้ำดื่มยี่ห้อเดียวกันกับ ยี่ห้ออื่นๆ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของยี่ห้อเป็นอย่างมาก 
 การไม่ให้ความร่วมมือกับทางชมรม ซึ่งผู้ประกอบการบางรายแสดงกิริยาพื้นฐานชีวิต ออกมาอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงชมรมในทางที่เสียหาย หรือ การด่าทอชมรมลับหลัง ซึ่งหากจะติเพื่อก่อก็จะเป็นการดีกว่า ด่าทอเพื่อซ้ำเติม 

            ผู้ประกอบการบางรายได้รับการเชิญเข้าร่วมประชุมกับทางชมรมหลายครั้ง แต่ก็เพิกเฉย ไม่ให้ความร่วมมือ จะด้วยเหตุผลใดก็ตามที ขอให้รับทราบไว้ว่า การรวมตัวของชมรม เป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่ทำอาชีพเดียวกัน หันหน้าเข้าหากัน ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน ยกระดับมาตรฐาน เพื่อกิจการของท่านเอง และ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคน้ำอย่างมั่นใจในคุณภาพและบริการ มิใช่ มุ่งหวังการขึ้นราคาสินค้าเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค หรือ ทำการรวมตัวเพื่อผูกขาดสินค้าใดๆ อย่างที่ใครบางคนคิด 

            ที่ผ่านมาผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือกับทางชมรม ก็ยังพบว่า เมื่อประสบปัญหาด้านการจำหน่าย หรือการดำเนินการ ก็ยังคงนึกถึงชมรม และคาดหวังว่า จะได้รับการแก้ไขจากทางชมรม ได้บ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งหากผู้ประกอบการรายดังกล่าว ได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง จะช่วยลดกรณีพิพาทระหว่างผู้ประกอบการกันเองได้เป็นอย่างดี การเผชิญหน้ากันในที่ประชุม และไกล่เกลี่ยกัน จะทำให้พบทางออกของปัญหา และนำไปสู่การทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการแก้ที่ต้นเหตุ มิใช่ปลายเหตุ 

การปรับราคากลางสินค้า จะกระทำเมื่อ เกิดวิกฤตด้านต้นทุนหลักที่เกี่ยวข้องที่สูงขึ้น เช่น น้ำมัน พลาสติก ค่าแรงงาน ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อต้นทุนดังกล่าวสูงขึ้นในอัตราส่วนที่มาก ทำให้ผลกำไรลดลง จนผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นดังกล่าวได้ แต่ก็มิได้หมายความว่า จะทำการปรับราคากลางเพิ่มขึ้นโดยผลักภาระทั้งหมดไปที่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการก็ยังคงแบกรับภาระบางส่วนไว้ และทางผู้ประกอบการที่เข้าประชุมก็ร่วมกันหารือ ในเรื่องราคากลางที่เหมาะสม 

            ราคากลางชมรม มีไว้เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับผู้ประกอบการ รถร่วม รถส่งสินค้าที่จะทำการแจ้งให้กับ ร้านค้า ผู้บริโภค ได้รับทราบ ซึ่งไม่ว่าจะไปรับยี่ห้อใดก็จะได้คำตอบเดียวกันทุกยี่ห้อ โดยเฉพาะการแจ้งให้กับลูกค้าที่ไม่ใช่ของตน เพื่อไม่ให้กลไกลด้านการตลาดเสีย

            ที่กล่าวมาข้างต้น ท่านลองพิจารณาว่า จริงเท็จ เห็นด้วยหรือไม่ประการใด หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่กำลังแทงข้างหลังเพื่อนร่วมอาชีพ หรือ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขอให้รับทราบถึงความรู้สึกของเพื่อนร่วมอาชีพของท่านเถิดว่า เพื่อนสมาชิกเอือมระอากับพฤติกรรมของท่านอยู่ แต่หาก ท่านสำนึกได้ ไม่มีคำว่าสาย สำหรับคำว่า “เพื่อน” 

            หลายท่านอาจจะรู้สึกเอือมระอากับการทำงานของชมรมฯ ที่ไม่มีความเด็ดขาด(ประธานฯ) ซึ่งคู่กรณีหลายรายก็มีการตัดสินใช้วิธีของตนในการแก้ปัญหา และหลายรายก็ไม่อยากที่จะรับมติที่ประชุม เพราะยิ่งรับมติที่ประชุมเท่าไร ก็ยิ่งถูกรังแกมากเท่านั้น และไม่สามารถพึ่งพาชมรมหรือทางการได้แต่อย่างใด….(ทั้งๆที่ประธานฯ แต่ละอำเภอ ก็ทำงานอย่างเต็มที่ ยึดคติของชมรม เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนไม่ทำร้ายเพื่อน เพื่อนอภัยให้เพื่อน แต่บางทีอาจจะใช้ไม่ได้กับกรณีที่ผู้ประกอบการที่เป็นสาวก “น้ำดื่มเบียดเบียน ” ไม่เห็นว่าสมาชิกในชมรมเป็นเพื่อนร่วมอาชีพ แสดงว่า ชมรมฯ กำลังเชื้อเชิญบุคคลเหล่านี้มาร่วมชมรมแบบ “ชาวนาเลี้ยงงูเห่า”)

หลายผู้ประกอบการมีพฤติกรรมดังนี้ 
 การผลิตและจำหน่ายแบบเย้ยกฎหมาย เพราะใช้ฉลากปลอม การใช้ฟิล์มที่ระบุ “น้ำบริโภค” ถือว่าใช้ฉลากปลอม
 พฤติกรรมที่เย้ยผู้ประกอบการที่ทำถูกต้อง กล่าวอ้างผู้อื่น เพื่อให้ได้ลงสินค้า มีผู้ประกอบการบางรายฝากถามมาว่า…ขายของไม่เป็นหรือไง?…ถึงได้เที่ยวแอบอ้างอ้างยี่ห้ออื่นว่าให้มาส่ง….
 การเย้ยการทำงานของชมรมฯด้วยการเพิกเฉยกับการบอกกล่าวของประธาน 
 การเสียมรรยาทตามที่กล่าวมาข้างต้น 

            มีผู้ผลิตน้ำเถื่อนอีกจำนวนมากที่ทางชมรมผู้ประกอบการน้ำดื่ม จังหวัดชลบุรี ได้มีการแจ้งให้ทางสสจ.ชลบุรีได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อตอบรับนโยบายของชมรมฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือ การปราศจากน้ำเถื่อนในจังหวัดชลบุรี วันเวลาล่วงเลยมาร่วมปีกว่า คณะบริหารชมรม ได้ทำงานกันแบบเต็มที่ ไม่มีเงินเดือน ไม่มีค่าตอบแทน ได้รับความเห็นชอบ ให้รับตำแหน่งต่างๆ ซึ่งล้วนแต่ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวด้วยกันทั้งสิ้น ทำงานแบบตรงไปตรงมา จริงใจ แต่สิ่งที่ได้รับจากผู้ประกอบการบางราย กลับตรงกันข้าม และผลที่ได้คือ การสะท้อนถึงการประสิทธิภาพการทำงานของชมรมว่าก็เป็นเพียงแค่ “เสือกระดาษ”……..

___________________________________________________________________________________________


ชมรมผู้ประกอบการน้ำดื่ม จังหวัดชลบุรี
กติกา มรรยาท ของชมรมฯ

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและวางตัวของสมาชิกในชมรม และเพื่อสอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบัน จึงต้องมีการกำหนดมารยาทในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกชมรมเพื่อส่งเสริมเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันและรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันและเพื่อการดำรงอยู่ของชมรมต่อไปในอนาคตที่ดี

แนวทางที่ควรปฏิบัติแบ่งลำดับได้ดังนี้
1. ราคาน้ำดื่ม
1.1 ควรยึดหลักราคากลางที่กำหนดตามมติที่ประชุมชมรม
1.2 ไม่ควรตัดราคาซึ่งกันและกันเพราะจะทำให้เสียราคาตลาด
1.3 ไม่ควรขายต่ำกว่าราคาที่กำหนด เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกเอง เพราะอาจจะทำให้กิจการขาดสภาพคล่องต่อไปในอนาคตได้

2. คุณภาพน้ำดื่ม
2.1 สมาชิกควรติดตามข่าวสารความรู้ต่างๆ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมของชมรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
2.2 สมาชิกควรหมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อบุคคลอันเป็นที่รัก และ ตัวท่านเอง
2.3 สมาชิกควรหมั่นจดบันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำของท่านอย่างสม่ำเสมอ

3. ฉลากน้ำดื่ม
3.1 ไม่ควรปลอมแปลงฉลากของผู้อื่นในทุกกรณี เพราะถือว่าผิดกฎหมาย
3.2 สมาชิกไม่ควรใช้ฟิล์ม “น้ำบริโภค” เนื่องจากเป็นฉลากที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้อง
3.3 สมาชิกควรมีการวางแผนจำนวนฉลากของท่าน อย่าให้ขาดช่วง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ฉลากที่ไม่ถูกต้อง ในขณะที่รอฉลากที่ถูกต้องจากโรงพิมพ์

4. การบริการ
4.1 ควรยึดหลัก ลูกค้าใครก็ลูกค้าใคร ไม่แก่งแย่งกัน เพื่อลดการเกิดกรณีพิพาท
4.2 กรณีลูกค้าตามบ้าน (ผู้บริโภคโดยตรง) ของเพื่อนสมาชิกที่มีการลงกันอยู่เป็นประจำ เรียกท่านให้ลงสินค้าให้ ท่านควรแจ้งให้ลูกค้ารอคอยรถน้ำของผู้ส่งรายเดิม และไม่ไปลงสินค้าให้ หรือ หากลูกค้าไม่มีน้ำจะดื่ม ขอให้ลงไว้แต่น้อย แก้ขัดไปก่อนและให้ลูกค้ารอผู้ส่งรายเดิมที่ส่งประจำต่อไป
4.3 กรณีลูกค้าที่เป็นร้านค้า ของเพื่อนสมาชิกที่มีการลงกันอยู่เป็นประจำ ขอให้ลูกค้ารายดังกล่าว โปรดรอผู้ส่งรายเดิมที่ส่งประจำ
4.4 กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนเจ้าใหม่ ขอให้ลูกค้ากับเจ้าเดิมให้รับทราบก่อน หรือสอบถามสาเหตุที่แท้จริงจากลูกค้าและเพื่อนสมาชิกว่าเพราะเหตุใดไม่บริการต่อ หากเหตุผลเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขกันได้ขอให้ได้มีการพูดคุยตกลงกันให้เหมาะสม เพื่อลดการเกิดกรณีพิพาท
4.5 ไม่ควรกล่าวอ้างชื่อของเพื่อนสมาชิกในทางที่ไม่ควร เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และการได้มาซึ่งลูกค้านั้นๆ เช่น กล่าวอ้างว่าเป็นยี่ห้อเดียวกัน กล่าวอ้างว่า ยี่ห้อเดิมไม่มาบริการเลิกกิจการ กล่าวอ้างว่ายี่ห้อเดิมไม่สามารถมาส่งให้ได้เลยให้มาส่งแทน และอีกมากมายที่จะกล่าวอ้างเพื่อตักตวงผลประโยชน์ใส่ตน

5. หากพบเห็นผู้ประกอบการน้ำดื่มรายใด ยังไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งชมรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อรักษาผลประโยชน์ตัวท่านเอง

หากสมาชิกท่านใดไม่รักษา กติกา มรรยาทของชมรม
และถูกร้องเรียน บ่อยครั้ง หากท่านได้รับทราบจากทางชมรมแล้ว
และยังไม่มีการแก้ไขในเรื่องที่ถูกร้องเรียน ทางชมรมจะตัดสิทธิ
การเป็นสมาชิกชมรม และใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดของชมรม
Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ไลฟ์สไตล์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com