พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 สิงหาคม 2549 :: 14:08:25 pm 15594

บริษัท CECO นำเสนอวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอยในรูปแบบใหม่

ณ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นาวาอากาศเอก ดรใ มานิตย์ เผือกสกนธ์ ที่ปรึกษาบริษัท วิศวกรรมสื่อสาร จำกัด เข้าพบนายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร นายกเมืองพัทยา เพื่อนำเสนอวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอยในรูปแบบใหม่ พร้อมด้วยนายสิทธิภาพ เมืองคุ้ม ปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากในปัจจุบันเมืองพัทยามีระบบการจัดเก็บขยะ โดยว่าจ้างกับบริษัทร่วมค้า อีสเวสท์ แมนเนสเมนท์ เป็นผู้ดำเนินการ เป็นระยะเวลา 7 ปี ด้วยวิธีการจัดเก็บขยะแบบฝังกลบบริเวณพื้นที่เขาไม้แก้ว ซึ่งการฝังกลบนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของกลิ่นและน้ำสร้างมลภาวะเป็นพิษต่อชุมชนเขาไม้แก้ว และรวมไปถึงปัญหาของพื้นที่ในการจัดเก็บขยะ ซึ่งขณะนี้มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บขยะ จึงจำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อขยายพื้นที่ในด้านการจัดเก็บขยะเพิ่ม

โดยนาวาอากาศเอก ดร. มานิตย์ เผือกสกนธ์ ที่ปรึกษาบริษัท วิศวกรรมสื่อสาร จำกัด Communication TYPEering Co., Ltd. และนางทศพร เผือกสกนธ์ กรรมการบริษัทฯ ได้นำเสนอวิธี Arrow Bio Process เป็นการจัดเก็บขยะมูลฝอยด้วยการคัดแยกออกเป็นประเภท ๆ และนำของเหล่านั้นมาแปลงเป็นก๊าซชีวภาพที่ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ใช้ในการสร้างพลังงานไฟฟ้า โดยนำวัสดุที่อาจจะนำกลับมาใช้ได้ใหม่ อาทิ โลหะ พลาสติก แก้ว ฯลฯ หลังจากคัดแยกแล้ว เป็นการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก ซึ่งจะเกิดจากการแพร่กระจายก๊าซมีเทนที่เกิดจากการนำสิ่งปฏิกูลไปฝังกลบ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นที่เป็นมลภาวะทางอากาศของเมืองพัทยา และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีสมัยใหม่อื่น ๆ ซึ่งทางบริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือสัญญาและการเสนอเงื่อนไขในสัญญาต่าง ๆ ให้เมืองพัทยา เพื่อพิจารณาความคิดในการดำเนินการนี้

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com