พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 พฤษภาคม 2553 :: 11:05:56 am 17780

บางเสร่ฯ เสริมทำแก๊สชีวภาพ ช่วยเหลือชุมชน

ทต.บางเสร่ ร่วมอสวท. จัดทำโครงการ ทำแก๊สชีวภาพ จากมูลสุกร ลดต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ช่วยถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี และให้ความช่วยเหลือแก่ชาวชุมชนบางเสร่ ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน การประกอบอาชีพ

สัตหีบ – วานนี้( 10 พ.ค.53) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายชายชาญ  เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการฝึกอบรม “การทำแก๊สชีวภาพชุมชนบางเสร่” โดยนายปิ่นโสม  นิ่มสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสร่ มอบหมายให้ นายสมหวัง เอี่ยมดี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสร่  ให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา  จันทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และนายสมบูรณ์   สังวรณ์  อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนาจอมเทียน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 

 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ฉันทนา   จันทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า จากการส่งเจ้าหน้าที่สำรวจพบว่า ประชากรในพื้นที่ตำบลบางเสร่ มีเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร และมีอาชีพการประมง มีการต้มปลา เพื่อทำปลาตากแห้ง มีมูลสุกร และน้ำต้มปลาที่ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ปีละไม่น้อยกว่า1,000  เมตริกตัน ผู้แทน อสวท. จึงมีการประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า ควรที่จะนำมูลสุกร และน้ำต้มปลา มาทำให้เกิดประโยชน์โดยนำเทคโนโลยีแบบง่าย ๆ มาเปลี่ยนให้มูลสุกร และน้ำต้มปลา มาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ในการการหุงหาอาหารหรือนำไปต้มปลา เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านวิชาการ และนำความรู้ไปฝึกทักษะทำให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนี้ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยบูรพาจึงร่วมกับ อสวท.เครือข่ายสัตหีบ จัดทำโครงการฝึกอบรม “การทำแก๊สชีวภาพชุมชนบางเสร่ ” ขึ้นเพื่อถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีการทำแก็สชีวภาพที่ถูกต้อง และช่วยลดรายจ่ายให้กับชุมชนบางเสร่

 

นายชายชาญ  เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า โครงการ การทำแก๊สชีวภาพ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และชุมชน ในตำบลบางเสร่ ที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลบางเสร่ คิดเป็นร้อยละ 60 ได้มีการประกอบอาชีพประมง และเลี้ยงสุกร  แต่ผู้ประกอบอาชีพกลับไม่รู้จักคุณค่า และประโยชน์ที่ได้จากมูลสุกร และน้ำต้มปลา ทำให้ต้องถูกทิ้งไปอย่างไร้ประโยชน์ และสร้างมลพิษให้กับชุมชน จึงต้องขอขอบคุณ อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( อสวท. ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา กองทัพเรือ คณะวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ให้การสนับสนุน ในการร่วมกันจัดทำโครงการ การทำแก๊สชีวภาพชุมชนบางเสร่ ขึ้นเพื่อสนับสนุน และเสริมสร้างศักยภาพ ในการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี และให้ความช่วยเหลือแก่ชาวชุมชนบางเสร่ ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน การประกอบอาชีพ การเพิ่มผลผลิตลดรายจ่าย และสร้างรายได้ให้เพิ่มสูงขึ้น โดยตอบสนอง และเข้าถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com