พัทยาเดลีนิวส์

05 สิงหาคม 2553 :: 11:08:49 am 29991

บ้านบึงตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ปชช.

เทศบาลเมืองบ้านบึง ร่วมกับ อัยการชลบุรี จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน สร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย
สนใจโฆษณา

ชลบุรี – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (2 ส.ค. 53) เทศบาลเมืองบ้านบึง ร่วมกับ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เปิดเผยว่า สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพ ในการนี้ทางเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัดสถานที่การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่จะบริการประชาชนได้โดยสะดวก โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต แบบเรียลไทม์

นายรุ่งเรือง พิริยเลิศศักดิ์ อัยการจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีการสร้างทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั้งให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการประนอมข้อพิพาท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกในท้องถิ่นในอันจะส่งผลถึงประโยชน์สุขของสังคมโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสำเร็จละล่วงสมดังเจตนารมณ์ดังกล่าว

สำหรับภารกิจการดำเนินงานประกอบด้วย ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างข้าราชการ หรือหน่วยงานของรัฐกับประชาชน หรือ ระหว่างประชาชนกับประชาชน ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ทั้งแก่พนักงานท้องถิ่น และประชาชน ให้ความช่วยเหลือทำนิติกรรม สัญญา พินัยกรรม แก่ประชาชน และคุ้มครองสิทธิของประชาชน และช่วยเหลืออรรถคดีแก่ประชาชนอีกด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com