พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
13 มิถุนายน 2558 :: 08:06:34 am 166087

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา แต่ละชุมชนเมืองพัทยาในการมีส่วนร่วมพัฒนาและจัดการบริหารชุมชน

พัทยา – (10 มิ.ย.58) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2558 โดยมี คณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

สำหรับในที่ประชุมนั้นได้มีการติดตามแผนการดำเนินงานกองทุนหลักหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยให้ทางคณะอนุกรรมการรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำงบประมาณให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชนได้มีกิจกรรมทำในชุมชน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพ

 

003 004

 

ดังนั้นทางคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา จะได้มีการสรุปผลในการนำงบประมาณที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเดือนสิงหาคม และจะมีการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ ในปีต่อไป

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com