พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 พฤษภาคม 2557 :: 09:05:53 am 133821

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการอาสาสมัครช่วยเหลือเด็ก

เมืองพัทยาจัดประชุมเตรียมความพร้อมต่อยอดการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงจัดฝึกอบรมนอกพื้นที่ ในขณะนี้ยังรอมติความเห็นในที่ประชุมในเรื่องสถานที่ในการอบรม

พัทยา-เมื่อเร็วๆนี้ (26 พ.ค. 57) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะครูทั้ง 11 โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง
 

conf13 conf23

 
ปัจจุบันสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ค่อนข้างเสี่ยงและล่อแหลมต่อการใช้ชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม และเสี่ยงต่อการกระทำความผิดมากยิ่งขึ้นด้วยสาเหตุหลายๆ ประการ ทั้งจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ค่านิยมที่ผิด ล้วนแล้วเกิดจากการขาดความรัก ความเอาใจใส่ และขาดการชี้นำไปในทางที่ดี โดนเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต และถือว่าอยู่ในสภาพสังคมที่มีแต่ค่านิยมที่ผิด ซึ่งพบอยู่โดยทั่วไปสังคมไทยในปัจจุบัน
 
ทางเมืองพัทยาจึงเล็งเห็นและเข้าใจสถานการณ์ด้านเด็กในปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อได้รับการปลูกฝัง ชี้นำและให้คำปรึกษาที่ดีรวมทั้งได้รับประสบการณ์ที่ดี เพื่อที่เด็กและเยาวชนเหล่านี้จะสามารถนำประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถดำเนินชีวิตให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่สำคัญนั้นไปได้อย่างเข็มแข็งและมั่นคง

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com