พัทยาเดลีนิวส์

18 พฤษภาคม 2553 :: 10:05:02 am 18871

ประธานฮอนด้า มอบบ้านดินให้ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่

ผู้บริหารบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)จำกัด ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย จัดกิจกรรมสร้างสรรค์บ้านดิน “จากดินสู่บ้าน สร้างบ้านด้วยดิน”ทำพิธีมอบบ้านดินให้ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ สำหรับประโยชน์ส่วนรวม จำหน่ายสินค้าแม่บ้านทหาร และสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – วานนี้ (17 พ.ค. 53) นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ประธานศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นาวาโท สามารถ อาลอ เลขานุการศูนย์การเรียนรู้ กล่าวต้อนรับ และคณะนายทหารได้ให้การต้อนรับ Mr.Atsushi Fujimoto President of Honda Autumobile (Thailand) Co.,Ltd. (นายอาซิชิ ฟูจิโมโตะ ประธานบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด) พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ทั่วประเทศ ที่เดินทางมาทำพิธีมอบบ้านดิน จำนวน 1 หลัง ให้กับศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่ ไว้ใช้ประโยชน์ในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้ และจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านทหารเรือ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนเรื่องของสวัสดิการทหาร และครอบครัว อีกทั้งเป็นการคืนกำไรกลับสู่สังคม

 

นายอาซิชิ ฟูจิโมโตะ ประธานบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฮอนด้า ตระหนักอยู่เสมอว่าต้องรับผิดชอบต่อสังคม โดยร่วมกับตัวแทนจำหน่าย พนักงาน และลูกค้า ประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ร่วมกันสนับสนุนการก่อสร้างบ้านดิน จำนวน 1 หลังในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่  ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เพื่อให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษของทหาร และสินค้าที่กลุ่มแม่บ้านได้ผลิตมาจำหน่ายเพื่อสวัสดิการภายในของศูนย์ฝึกทหารใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นอีก 1 ความดีที่ผู้ประกอบธุรกิจฮอนด้าประเทศไทย ถวายแด่พ่อหลวง เพราะบ้านดินหลังนี้จะมีส่วนช่วยสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทย และตอบสนองความมุ่งหวังของศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ที่จะใช้ประโยชนาจากบ้านดินหลังนี้ เป็นบ้านเรียนรู้และให้การศึกษากับประชาชนทั่วไป ตลอดจนบุคลากรของทหารด้วย

 

นายอาซิชิ ยังได้กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ได้ส่งพนักงานเข้ามาศึกษา ดูงานภายในศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ เพราะทราบว่า การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นทฤษฎีแห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แต่ละแห่งบริหารจัดการให้มีแหล่งน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี  และยังเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้พสกนิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตซึ่งอยู่ระหว่าง สังคมระดับท้องถิ่นและตลอดระดับสากล จุดเด่นของแนวปรัชญานี้คือ แนวทางที่สมดุล โดยชาติสามารถทันสมัย และก้าวสู่ความเป็นสากลได้ ต้องการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพ เพื่อที่จะยืนหยัดในการพึ่งพาตนเอง และ พัฒนานโยบายที่สำคัญเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทุกเรื่องล้วนแล้วแนวทางการปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของบุคลากรฮอนด้า นำมาปรับ ประยุกต์ใช้ในชีวิตตัวเองและครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยม

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com