พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 สิงหาคม 2552 :: 14:08:26 pm 5816

ปิดฉาก “ไอป้า” อาเซียนเชื่อมั่นไทย มากขึ้น

การประชุม สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่ 30 ปิดฉากลงชื่นมื่น ปู่ชัยโล่งใจ ไทยเรียกความเชื่อมั่น มาตรการ รักษาความปลอดภัย กลับคืนมาได้ พร้อมกับส่งมอบตำแหน่งประธานการจัดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่ 31 ที่จะจัดขึ้น กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

พัทยา – วันนี้ (6 ส.ค. 52) เมื่อเวลา 10.45 น. ที่โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมใหญ่สมัยรัฐสภาเอาเซี่ยน ครั้งที่ 30 พร้อมกับส่งมอบตำแหน่งประธาน สมัชชารัฐสภาเอาเซียนให้แก่ นางตอง ทิ พอง รองประธานรัฐสภาแห่งสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเร่งให้รัฐสภาของประเทศสมาชิกสัมชชารัฐสภาอาเซี่ยนผ่านข้อตกลงต่างๆ ของอาเซียน ทั้งปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะเป้นส่วนหนึ่งของการประชาคมอาเซียนทีมีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้เป็นประชาคมทีมีความเข้มแข็งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องการสร้างความสอดคล้องทางกฎหมายที่จะทำให้สังคมและประเทศต่างๆ ของอาเซียนก้าวสู่การเป็นประชาคมที่เป็นระบบและมีหลักการ 

สำหรับการจัดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่ 31 นั้นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2553 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว นายชัย ชิดชอบ ได้ออกมาแถลงข่าว สรุปบรรลุข้อตกลง ซึ่งมี 5 ข้อหลักๆ ประกอบด้วย 

            1.1 การเพิ่มบทบาทและการสนับสนุนของไอป้าต่อกฎบัตรอาเซียน 
            1.2 การส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน 
            1.3 การใช้ปฎิสัมพันธ์ระหว่างศาสนาในการจัดการกับปัญหาข้อแย้ง 
            1.4 สถานการณ์ความมั่งคงระหว่างประเทศ สถานการณ์โลก และภูมิภาคเอเซีย 
            1.5 รายงานผลการประชุมไอป้า คอคัสครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2552 

            2.1 การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
            2.2 การลดช่องว่างของการพัฒนาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
            2.3 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน 
            2.4 การเจรจาการค้ารอบโดฮา 

            3.1 การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 
            3.2 การแก้ไขปัญหาสังคมและสุขภาพที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่น 
            3.3 ร่างข้อมติว่าด้วย การสร้างความสอดคล้องทางด้านกฎหมายด้านการอายัดทรัพย์และการควบคุมสารตั้งต้น 
            3.4 การจัดการภัยพิบัติ 
            3.5 ความร่วมมือทางด้านกฎหมายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ 
            3.6 การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์อย่างยั่งยืน 
            3.7 การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความพร้อมด้านสุขอนามัย 

            4.1 รายการผลการปฏิบัติงาน รายงานการเงินและงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการไอป้า 
            4.2 การสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของ ดาโต๊ะเอ็มดี ยูซุป บินเด็มดี ซาอิน เลขาธิการไอป้า 
            4.3 รายงานผลการสัมมนาของไอป้า ว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือการฝึกอบรมทางรัฐสภา ณ นคร โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 

            5.1 สตรี กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยกจน 
            5.2 บทบาทสตรีในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
            5.3 การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก และ 
            5.4 สิทธิและการมีส่วนร่วมของสตรีในทางการเมือง 

 ภายหลังการแถลงข่าวเสร็จสิ้นลง นายชัย ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยอารมณ์ยิ้มแย้ม โดยบอกว่าการประชุมในครั้งนี้ เป็นเครื่องพิสุจน์ให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าแล้วว่า ประเทศไทยของมีความสงบสุข ปราศจากการก่อความวุ่นวายทุกประการ ซึ่งคณะผู้ร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน จะได้นำเรื่องราวที่ประทับใจ กลับไปบอกต่อที่ประเทศของเขา แล้วไทยเราก็จะได้รับความเชื่อมั่นต่อสายตาคนทั่วโลกต่อไป

Reporter : คัมภีร์   Photo : คัมภีร์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com