พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 ตุลาคม 2559 :: 07:10:53 am 198014

ผบ.ทัพเรือภาค 1 ส่งมอบการบังคับบัญชาให้ ผบ.คนใหม่

บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ส่งมอบการบังคับบัญชา สานภารกิจสู่เป้าหมาย

สัตหีบ – วันที่ 4 ต.ค.59 พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก) ได้กระทำพิธีลงนาม และมอบธงประจำหน่วย ส่งมอบหน้าที่ให้แก่ พล.ร.ต.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (อัตราพลเรือโท) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 โดยมีผู้บังคับชา และกำลังพลในสังกัด ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ ณ หน้ากองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

04 03

 

พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ กล่าวว่า ทัพเรือภาคที่ 1 ถือเป็นหน่วยหลักของกองทัพเรือ มีภารกิจหลักในการรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล และชายฝั่ง การพัฒนาความมั่นคงชายแดน เกาะแก่งต่าง ๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ตลอดจนพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน สมาคม ชมรม และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งนับว่าภารกิจเหล่านี้มีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง

 

05 06

 

ทัพเรือภาคที่ 1 มีความมั่นใจ และเชื่อมั่นว่า พล.ร.ต.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ท่านใหม่ ผู้มีความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการกับภารกิจเหล่านี้ เพราะมีบุคลากรที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่คอยให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือกันนำพาหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอน ทัพเรือภาคที่ 1 นับเป็นหน่วยรบที่มีสรรพกำลังทางเรือ ทางบก และทางอากาศ รับผิดชอบดูแลความมั่นคง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขตทะเลอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ถึงจังหวัดตราด ถือว่ามีพื้นที่รับผิดชอบกว้างขวาง “มั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะพัฒนาแก้ปัญหาทั้งมวลควบคู่ไปกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เพื่อความเจริญก้าวหน้าสืบไปในภายภาคหน้า” พล.ร.ต.สุรศักดิ์ กล่าว

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com