พัทยาเดลีนิวส์

29 มิถุนายน 2558 :: 10:06:37 am 167265

ผลสำรวจพบเด็ก ป.1 ทั่วประเทศ 5 พันคนไอคิวต่ำกว่ามาตรฐาน

เผย นักเรียน ป.1 ไอคิวเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ชี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากมีคุณแม่วัยใสมากขึ้น
สนใจโฆษณา

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ว่า จากผลสำรวจของกรมอนามัย ปี 2557 พบเด็กอายุ 3–5 ปี มีพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 34 และ ผลสำรวจของกรมสุขภาพจิตในปี 2558 ในนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ทั่วประเทศ 5,000 คน พบไอคิวเฉลี่ย 93.1 จุด ตามมาตรฐานต้องมีไอคิว 100 จุด

 

สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากจากแม่วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปีมากขึ้น การที่แม่อายุน้อย จะส่งผลกระทบหลายด้านทั้งอัตราการทำแท้ง ที่น่าเป็นห่วงคือ ทารกแรกคลอดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งการติดเชื้อ เจ็บป่วยง่าย รวมทั้งพัฒนาการล่าช้า จากที่ประเทศไทยมีเด็กเกิดปีละ 8 แสนคนต่อปี

 

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงมีนโยบายให้ปัญหาเรื่องพัฒนาการเด็กเป็นวาระระดับชาติ มอบกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องศึกษาธิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมหาดไทย ให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

 

ในปี 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุขจัดทำโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาเด็กเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา” คัดกรองภาวะการขาดไทรอยด์ฮอร์โมนในเด็กแรกคลอด และให้ได้รับยาไทรอยด์ฮอร์โมนได้ทันในช่วงเวลาทอง (golden period) 2 สัปดาห์แรก จะลดเด็กปัญญาอ่อนได้ปีละกว่า 500 คน มีระบบคัดกรองและให้คำปรึกษา เพื่อยุติการตั้งครรภ์โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง แก้ไขปัญหาโรคอ้วน โรคเด็กตัวเล็ก ตรวจสอบและรักษาผู้ที่มีความล่าช้าในการพัฒนา ตั้งเป้าให้เด็กไทยมีพัฒนาสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ลดอัตราการตายของทารกแรกเกิดไม่เกิน 8 รายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย

 

ที่มา: matichon

Photo : Internet   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com