พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 กันยายน 2558 :: 08:09:10 am 175647

ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ กระทำพิธีส่งมอบตำแหน่งท่านใหม่

ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ กระทำพิธีส่งมอบตำแหน่ง ผอ.ท่านใหม่ หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน

สัตหีบ – วันที่ 29 ก.ย.58 ที่สโมสรสัญญาบัตร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ท.บรรเจิด วิภาตะวิทย์ ผู้อำนวยการโรงโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ได้กระทำพิธีส่งมอบตำแหน่ง ให้กับ พล.ร.ต.สุรพล ชัชวาลวินิช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

 

พล.ร.ท.บรรเจิด กล่าวว่า ตลอดห้วงระยะเวลา 2 ปี ที่ดำรงตำแหน่ง แม้เป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆ แต่ก็ได้พยายามดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชา และเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งในเรื่ององค์บุคคล และองค์วัตถุของหน่วยมาโดยตลอด โดยเฉพาะองค์บุคคล ที่ได้พยายามพัฒนาเพื่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยได้ส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ ซึ่งที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่มีความพอใจ และถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเช่นกัน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากทุกท่านเป็นอย่างดี

 

พล.ร.ท.บรรเจิด กล่าวว่า สำหรับผู้อำนวยการท่านใหม่ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความริเริ่ม และเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำทุกคนสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาล ซึ่งความร่วมมือของทุกฝ่ายจะนำไปสู่ความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติงานต่อไปของผู้อำนวยการท่านใหม่ จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทุกเป็นอย่างดี เพื่อความเจริญก้าวหน้าของโรงพยาบาลต่อไป

 

“ขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ที่มอบความไว้วางใจ และได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังสติปัญญา ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม จะพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถปฏิบัติภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจริญรุ่งเรืองและพัฒนาสืบไป”

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com