พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 สิงหาคม 2559 :: 08:08:54 am 195289

ผู้นำชุมชนแหลมเทียน นำเยาวชนร่วมเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด ชุมชนแหลมเทียน

สัตหีบ – วันที่ 27 ส.ค.59 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด ชุมชนแหลมเทียน โดยมี รองประธานฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ร่วมเปิดโครงการ ณ สโมสรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

ร.อ.เสวก พ่วงบัลลังก์ ประธานชุมชนแหลมเทียน ในนามคณะผู้จัดทำโครงการ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแนวนโยบาย “สร้าง นำ ซ่อม” ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อสร้างภูมิต้านทานป้องกันไม่ให้เกิดโรค แทนการรักษา ดังนั้น การออกกำลังกายจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนแหลมเทียน มีความตระหนักในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว โดยใช้กีฬาฟุตบอลมาสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้หันมาออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในชุมชนต่อไป

 

03 04

 

ด้าน นายไพโรจน์ กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อสร้างภูมิต้านทานป้องกันไม่ให้เกิดโรค แทนการรักษา ตามนโยบายสร้างนำซ่อมนั้น เป็นการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ที่มักจะให้ความสำคัญกับงานจนละเลยที่จะดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน เป็นต้น การจัดทำโครงการดังกล่าวนั้น จึงแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชน ในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ อีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com