พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 ตุลาคม 2559 :: 08:10:45 am 197666

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ส่งมอบหน้าที่สายการบังคับบัญชา

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ส่งมอบหน้าที่สายการบังคับบัญชา ให้กับผู้บังคับบัญชาคนใหม่

สัตหีบ – วันที่ 30 ก.ย.59 เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ร.ท.วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กระทำพิธีส่งมอบหน้าที่ พร้อมมอบธงสายการบังคับบัญชาให้กับ พล.ร.ท.นพดล สุภากร เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ท่านใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 ทั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง แถวให้การต้องรับอย่างสมเกียรติ ณ หน้ากองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

พล.ร.ท.วิพากษ์ ได้กล่าวแสดงการของคุณข้าราชการ ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มาตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ได้เข้าดำรงตำแหน่ง ทำให้ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่มีวิสัยทัศน์ที่ว่า “ เป็นองค์กรชั้นนำด้านการฐานทัพ และท่าเรือในภูมิภาค ภายใต้การบริหารจัดการที่ทันสมัย “ จนมีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และเป็นที่ไว้วางใจยอมรับแก่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพเรือเสมอมา ผู้บัญชาการท่านใหม่ ท่านคือผู้มีความรู้ความสามารถ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ และพัฒนากองทัพเรือสู่ความเจริญก้าวหน้า จนเป็นที่ยอมรับ จึงขอให้ข้าราชการทุกคน จงร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาให้ฐานทัพเรือสัตหีบ คงความเป็นมาตรฐานในการตอบสนองภารกิจ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

 

03 04

 

ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยกำลังรบและสนับสนุนให้กับหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ โดยมีภารกิจในด้านการส่งกำลังบำรุง การท่าเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อดำรงขีดความสามารถ และให้มีความพร้อมในการสนับสนุนหน่วยกำลังรบ หน่วยสนับสนุนการรบให้กับกองทัพเรือในการป้องกันประเทศ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล นอกจากนั้น รวมถึงการให้การรักษาความปลอดภัยให้กับที่ตั้งหน่วยทหาร และเขตปลอดภัยในราชการทหาร ที่สำคัญฐานทัพเรือสัตหีบ ยังใช้ขีดความสามารถ และศักยภาพที่มี สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดความสงบในประเทศ

 

มีหน่วยขึ้นตรง 14 หน่วย ประกอบด้วย กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ การท่าเรือสัตหีบ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 2 สำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอาคาร กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ กองช่างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ สถานีตรวจสอบและลบล้างแม่เหล็กเรือ กองกิจการพิเศษฐานทัพเรือสัตหีบ เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ อสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ สถานีสื่อสารฐานทัพเรือสัตหีบ และกองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com