พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 กันยายน 2558 :: 09:09:25 am 175564

ผู้บัญชาการ ทร.1 ส่งมอบงานให้คนใหม่

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ส่งมอบหน้าที่สายการบังคับบัญชาท่านใหม่

สัตหีบ – วันที่ 28 ก.ย.58 ที่หน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ท.สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นรองเสนาธิการทหารเรือ ได้กระทำพิธีส่งหน้าที่ พร้อมมอบธงสายการบังคับบัญชาให้แก่ พล.ร.ท.รังสฤษฏ์ สัตยานุกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

 

พล.ร.ท.สุชีพ หวังไมตรี กล่าวว่า ทัพเรือภาคที่ 1 ถือเป็นหน่วยหลักของกองทัพเรือ มีภารกิจหลักในการรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล และชายฝั่ง การพัฒนาความมั่นคงชายแดน เกาะแก่งต่างๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ตลอดจนพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน สมาคม ชมรม และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งนับว่าภารกิจเหล่านี้มีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง

 

003 004

 

พร้อมกล่าวว่า ทัพเรือภาคที่ 1 มีความมั่นใจ และเชื่อมั่นว่า พล.ร.ท.รังสฤษฏ์ สัตยานุกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ท่านใหม่เป็นผู้มีความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการกับภารกิจเหล่านี้ เพราะมีบุคลากรที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่คอยให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือกันนำพาหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอน

 

ด้าน พล.ร.ท.รังสฤษฏ์ สัตยานุกุล ได้กล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่มอบความไว้วางใจ และรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มารับหน้าที่สำคัญนี้ ทัพเรือภาคที่ 1 นับเป็นหน่วยรบที่มีสรรพกำลังทางเรือ ทางบก และทางอากาศ รับผิดชอบดูแลความมั่นคง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขตทะเลอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ถึงจังหวัดตราด ถือว่ามีพื้นที่รับผิดชอบกว้างขวาง

 

005 006

 

ทั้งนี้ มั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะพัฒนาแก้ปัญหาทั้งมวลควบคู่ไปกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เพื่อความเจริญก้าวหน้าสืบไปในภายภาคหน้า

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com