พัทยาเดลีนิวส์

25 มีนาคม 2554 :: 12:03:32 pm 59251

ผู้เข้าร่วมประชุม EFA เยี่ยมชมโรงเรียนในพื้นที่เมืองพัทยา

คณะผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ( Education for All: EFA) เดินทาเข้าศึกษาการทำงานด้านการศึกษาของเมืองพัทยาและมูลนิธิคุณพ่อเรย์
สนใจโฆษณา

พัทยา-วานนี้(24 มี.ค.54) ที่ โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยา บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล รักษาการประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ( Education for All: EFA) จากต่างประเทศ โดย มีคณะอาจารย์จากโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พร้อมแขกผู้มีเกียติและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นเกียรติ

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ( Education for All: EFA)  ซึ่งมีผู้นำและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เข้าร่วมประชุม 44 ประเทศ และในการประชุมครั้งนี้สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมอีกด้วย โดยในส่วนของเมืองพัทยานั้น มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ประกอบไปด้วยโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ และศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ ได้รับเกียรติคัดเลือกให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล รักษาการประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้บรรยายถึงเรื่องการเรียนการสอนของคนพิการ และการเลี้ยงดูเด็กเล็กพระมหาไถ่และยังให้มีการแสดงจากเด็กนักเรียนที่พิการทางสายและพิการทางด้านแขนขาโชว์การแสดงต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งบูธให้มีการโชว์ภาพวาดและงานะประดิษฐที่ทำออกมาขายและทำรายได้ให้กับเด็กๆ เหล่านี้ให้กับคณะ Education for All จากต่างประเทศได้ชมอีกด้วย

ต่อมาในวันเดียวกัน ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษางาน Education for All จากต่างประเทศ โดย มีคณะอาจารย์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์และอาจารญจากโรงเรียนต่างๆในเขตเมืองพัทยา พร้อมแขกผู้มีเกียติ
โดยการตอนรับคณะในครั้งนี้ทางเมืองพัทยาได้เป็นเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๑๐ ( Education for All: EFA) และทางคณะที่มาประชุมก็ได้ขอทางเมืองพัทยามาศึกษาดูการทำงานภายในพื้นที่เมืองพัทยา และทางเมืองพัทยาจึงได้จัดให้มีการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนทั้งหมดในพื้นที่เมืองพัทยาจัดงานตอนรับขึ้นและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศต่างๆทั่วโลก กว่า 40 ประเทศ ก็ได้เข้ามาศึกษาดูงานของขณะนักเรียนเมืองพัทยาทั้งหมดด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยากล่าวว่า เมืองพัทยาในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของคณะ และสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร เป็นสถานที่ ที่ให้ความสำคัญในการให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียนทั้งเด็กเล็กและเด็กโต ซึ่งตรงกับเป้าหมายหลักของการศึกษาเพื่อปวงชน หรือ Education for All และเมืองพัทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน สัมมนา ที่เมืองพัทยาในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการให้ศึกษาแก่เด็ก เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เด็กเหล่านี้มีความรู้ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และเป็นกำลังของชาติในอนาคตต่อไป

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com