พัทยาเดลีนิวส์

02 ตุลาคม 2555 :: 14:10:47 pm 89335

ฝึกอบรมดับเพลิง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ตระหนักและคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในการให้บริการตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จัดกิจกรรมฝึกซ้อมอบรมดับเพลิงครั้งที่ 3 ประจำปี 2555
สนใจโฆษณา

โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยของศูนย์ฯ ซึ่งได้รับใบอนุญาตและผ่านการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกอบรมตลอดกิจกรรม ให้แก่พนักงาน ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ และประชาชนที่สนใจ เพื่อมอบความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักการที่ถูกต้องไปปฏิบัติอย่างถูกวิธีและมีสติ เมื่อต้องเผชิญในสถานการณ์จริง

โดยการจัดอบรมครั้งนี้ ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ได้มีการจัดภาคปฏิบัติโดยการจำลองจากสถานการณ์จริง อาทิ การดับเพลิงจากแก็ส, การดับเพลิงจากน้ำมัน, การดับเพลิงจากเพลิงที่ลุกไหม้ในกระทะน้ำมัน , ดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าและข้อปฏิบัติที่น่าสนใจอีกมากมายที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและมีมาตรฐานระดับสากล ในวันที่ 27 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

Category : ข่าวสมาชิก

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com