พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 กรกฎาคม 2557 :: 13:07:00 pm 137919

พัทยาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557

เมืองพัทยาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้ (1 ก.ค. 57) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยนางสุปราณี มณีสาร รองผู้อำนวยการคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวนำคำปฏิญาณตนเนื่องในวันลูกเสือแห่งชาติ และนางจิตนา แม้นสุรินทร์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักการศึกษาเมืองพัทยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะครู นักเรียนในสังกัดโรงเรียน เมืองพัทยา 1-11 เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียง

 

23 24

 

โดยกิจการลูกเสือไทยได้ก่อกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2457 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อฝึกฝนยุวชนให้มีความพร้อมที่ จะป้องกันรักษาประเทศและเป็นพลเมืองดีของชาติ นับตั้งแต่นั้นมากิจการลูกเสือมีความเจริญก้าวหน้ามา ตามลำดับ และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ากิจการลูกเสือเป็นกิจการที่สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีร่างกายและจิตใจเข้มแข็งมีระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม มีความรักชาติบ้านเมืองและเป็นผู้มีความเสียสละ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของสังคมเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตลอดจนพระบารมี ปกเกล้าฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งปวง

 

25 26

 

และสำนักการศึกษา โดยฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน เมืองพัทยา ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยจะมีการเดินสวนสนามของเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง และนอกจากนี้ยังได้มอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้กำกับลูกเสือดีเด่นโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 1-11 เพื่อเป็นขวัญกำใจในการปฏิบัติหน้าที่ดีต่อไป

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com