พัทยาเดลีนิวส์

28 มีนาคม 2560 :: 09:03:06 am 205757

พัทยาถกยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี หลังรัฐดันเสริมการท่องเที่ยว

เมืองพัทยาถกยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี หลังภาครัฐดันเป็นนโยบายและแผนแม่บทในการพัฒนาไมซ์ซิตีที่เหมาะสมต่อศักยภาพของประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
สนใจโฆษณา

พัทยา-วันที่ 27 มี.ค.60 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาและจัดทำยุทธศสาตร์ของไมซ์ซิตีและเมืองพัทยาที่มีศักยภาพ (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 1 ที่มีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการที่มีศักยภาพของสถานที่เกี่ยวกับตลาดไมซ์ซิตี รวมถึง น.ส.สุลัดดา ศรุติลาวัลย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อดีตประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สภาเมืองพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมหารือ

 

ตัวแทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. หรือ TCEB (Thailand Convention Exhibition Bureau) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาไมซ์ซิตีที่เหมาะสมต่อศักยภาพของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในเวทีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก โดยขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์ซิตีในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดตามหัวเมืองต่างๆ เช่น เมืองพัทยา ภูเก็ต ขอนแก่น และเชียงใหม่ ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสจร์ของไมซ์ซิตี และเมืองที่มีศักยภาพ เพื่อศึกษาและจัดข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี วิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาเทียบกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละระดับ

 

รวมถึงรวบรวมปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตลาดไมซ์ของพื้นที่นั้นๆ โดยให้มีกรอบแผนการทำงาน และรายละเอียดการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นรูปธรรมตามลำดับ โดยเมืองพัทยา นับได้ว่าเป็นอีกเมืองท่องเที่ยวหนึ่งที่มีศักยภาพความเป็นไมซ์ซิตี เนื่องด้วยมีสถานประกอบการที่มีความพร้อมในการรองรับตลาดกลุ่มไมซ์ได้หลากหลายแห่ง การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการกำหนดทิศทางแนวทางการทำงานเพื่อให้เปิดความชัดเจน และเป็นไปตามระบบระเบียบตามการดำเนินงานของ สสปน.ต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com