พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 มิถุนายน 2550 :: 15:06:37 pm 32496

พัทยาน่าเที่ยวเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย

เมืองพัทยาร่วมกับ ชมรมพัทยายิ้มกริ่มร่วมกันแถลงข่าวงาน กิจกรรม พัทยาน่าเที่ยวเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อส่งเสริม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 50 ณ ห้องประชุม 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธรนายกเมืองพัทยาได้รับเกียรติเป็นประธานแถลงข่าว พัทยาน่าเที่ยวเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องที่ยวเมืองพัทยาอีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย 

ทั้งนี้การจัดการแถลงข่าว พัทยาน่าเที่ยวเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย ได้รับความร่วมมือจากเมืองพัทยาและชมรมพัทยายิ้มกริ่ม ในการจัดงานดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและรณรงค์ปลุกจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย อีกทั้งเพื่อนำเสนอมาตรการ การปฏิบัติ การดูแลรักษาความปลอดภัยจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 

และเพื่อแสวงหาความร่วมมือการจัดการด้านความปลอดภัยจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้นำทางความคิด ผู้ชี้นำทางสังคม ท้องถิ่น หมู่บ้าน รวมถึงนักสื่อสารมวลชน องค์กร ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ ในเมืองพัทยาและเพื่อก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในการร่วมคิด ร่วมทำ ระหว่างภาคีของหน่วยงานรัฐทั้งยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การพบปะแรกเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการเรือในเมืองพัทยา

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com