พัทยาเดลีนิวส์

30 กรกฎาคม 2557 :: 09:07:36 am 139863

พัทยาอัพเกรดบุคลากร และเยาวชนสาย โรงแรม แข่งตลาดแรงงาน AEC

สมาคม โรงแรม ไทยภาคตะวันออก และชมรมนักบริหารงานอาหาร และเครื่องดื่ม มืออาชีพ เมืองพัทยา จับมือวิทยาลัยเทคนิค พัทยา อัพเกรดคน โรงแรม เพิ่มวุฒิการศึกษา เตรียมป้อนตลาดแรงงานยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมดึงเยาวชนส่งเสริมความรู้เตรียมรับการแข่งขันในปีหน้า
สนใจโฆษณา

พัทยา-วานนี้ (29 ก.ค. 57) เมื่อเวลา 10:00 น. ที่ วิทยาลัยเทคนิค พัทยา นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ โรงแรม และการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตกำลังสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมด้วยนายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคม โรงแรม ไทยภาคตะวันออก และนายสมเกียรติ ดรุนัยธร ประธานชมรมนักบริหารงานอาหาร และเครื่องดื่ม มืออาชีพ เมืองพัทยา ท่ามกลางสมาชิก และนักศึกษา คณาจารย์วิทยาลัยเทคนิค พัทยาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 

ตามที่ประเทศ และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะดำเนินการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมความมั่นคง และการเมือง ( APSC ) ประชาคมสังคม และวัฒนธรรม ( ASCC ) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) โดยเฉพาะความร่วมมือท้ายสุดกลุ่มประเทศสมาชิกได้มีการเร่งรัดการรวมกลุ่ม เพื่อเปิดเสรีทางการค้า และบริการสำคัญ 11 สาขา หนึ่งในสาขานั้นคือการท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการกำหนดคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพทางการท่องเที่ยว 32 ตำแหน่ง

 

โรงแรม โรงแรม

 

ทั้งนี้จากข้อตกลงดังกล่าวจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานสาขาการ โรงแรม และการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับประชาคมอาเซียน แผนกวิชาการ โรงแรม และการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิค พัทยาจึงได้กำหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการ โรงแรม เพื่อเตรียมผลิตกำลังแรงงานแข่งขันในตลาดแรงงานในยุคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ โรงแรม และการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตกำลังสู่ประชาคมอาเซียน นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือต่างๆ ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับด้านการ โรงแรม และการท่องเที่ยว

 

ภายใต้การให้ความร่วมมือกับภาคเอกชน ประกอบด้วยสมาคม โรงแรม ไทยภาคตะวันออก และชมรมนักบริหารงานอาหาร และเครื่องดื่ม มืออาชีพ เมืองพัทยา จัดโครงการเทียบโอนวุฒิการศึกษาจากประสบการณ์การทำงานรุ่นที่ 1 เปิดกว้างเฉพาะคน โรงแรม เพื่อต่อยอดความรู้สู่ระดับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น อันเป็นการเตรียมศักยภาพบุคลากรให้พร้อมออกสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน

 

โรงแรม โรงแรม

 

สำหรับโครงการเทียบโอนวุฒิการศึกษาจากประสบการณ์การทำงานรุ่นที่ 1 เปิดรับเฉพาะคน โรงแรม ที่มีวุฒิกาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปวช. เข้ารับการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย 4 แผนก ได้แก่ แม่บ้าน ฟร้อนออฟฟิศ ครัว และงานด้านอาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งทั้ง 4 แผนกดังกล่าว 2 องค์กรด้านการ โรงแรม หวังให้เป็นแรงงานคุณภาพที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานยุค AEC ได้ โดยในอนาคตคาดว่าจะมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำหลักสูตรเทียบโอนวุฒิปริญญาตรีต่อไป

Reporter : วรัญญา ทองรอด   Photo : วรัญญา ทองรอด   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com