พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 กรกฎาคม 2557 :: 04:07:48 am 139765

พัทยา สัมนาสรุปการศึกษาดูงานต่างประเทศ

คณะผู้บริหารเมือง พัทยา สมาชิกสภา เลขานุการนายกเมือง พัทยา ที่ปรึกษานายกเมือง พัทยา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์กรปกครองเมือง พัทยา เข้าร่วมสรุปประเด็นวิเคราะห์ หลังศึกษาดูงาน ที่ สาธารณรัฐออสเตรีย, สาธารณรัฐเช็ก, สาธารณรัฐสโลวัก, และสาธารณรัฐฮังการี เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พัทยา -วานนี้ (28 ก.ค. 57) เมื่อเวลา 12.00 น. ที่ ห้องประชุม La Pella ชั้น 2 โรงแรมทรีโอ้ โฮเทล พัทยา ได้มีการสัมมนาโครงการบทบาทผู้นำท้องถิ่น กับการบริหารจัดการท้องถิ่นเชิงบูรณาการ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ภายในจังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารเมือง พัทยา สมาชิกสภา เลขานุการนายกเมือง พัทยา ที่ปรึกษานายกเมือง พัทยา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์กรปกครองเมือง พัทยา ร่วม 35 คน เข้าร่วมสัมมนา

 

ในวันนี้เป็นการสัมมนาสรุปประเด็นวิเคราะห์ ศึกษาเปรียบเทียบด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น การจัดสิ่งแวดล้อม การจัดการท่องเที่ยว การจัดการวิสาหกิจชุมชน และผังเมืองระหว่างประเทศไทย หลังจากแบ่งกลุ่มไปศึกษาดูงาน ที่ สาธารณรัฐออสเตรีย, สาธารณรัฐเช็ก, สาธารณรัฐสโลวัก, และสาธารณรัฐฮังการี

 

พัทยา พัทยา

 

สำหรับการไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศของ คณะผู้บริหารเมือง พัทยา สมาชิกสภา เลขานุการนายกเมือง พัทยา ที่ปรึกษานายกเมือง พัทยา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์กรปกครองเมือง พัทยา นั้นเพื่อเป็นการพัฒนาวิสัยทัศน์ บทบาทความเป็นผู้นำท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนา ในด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการท่องเที่ยว การจัดการวิสาหกิจชุมชน และผังเมือง เพื่อนำมาเป็นต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com