พัทยาเดลีนิวส์

01 พฤษภาคม 2552 :: 11:05:52 am 6190

พัทยา เตรียมตัวจัดประชุม กระตุ้นท่องเที่ยว

แถลงข่าว การจัดงานประชุมใหญ่ สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ที่เมืองพัทยา ภายใต้ Concept TFOPTA FORUM ‘TOGETHER AS ONE’ 09 จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในเมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี โดยจะมีคณะผู้นำตัวแทนในแต่ละจังหวัด เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี ได้เป็นอย่างดีและ แสดงถึงศักยภาพในการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ๆ ของเมืองพัทยา
สนใจโฆษณา

พัทยา – วานนี้ (30 เม.ย. 52) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่โรงแรม ราวินทรา รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี นายเรวัฒน์ ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดงานประชุมใหญ่ สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยที่เมืองพัทยา ภายใต้ Concept TFOPTA FORUM ‘TOGETHER AS ONE’ 09 พร้อมด้วย นายรณกิจ เอกกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายนิติ คงกรุต ผอ.ททท.เขต 3 พัทยา นายจำรูญ วิศวชัยพันธ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ 

นายเรวัฒน์ ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรี กล่าวว่า สมาคมนักธุรกิจ และการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ร่วมกับ อบจ.ชลบุรี, เมืองพัทยา ททท.สำนักงานพัทยา และ องค์กรผู้สนับสนุนอื่นๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดงานประชุมใหญ่สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 2552 ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรม ราวินทรา รีสอร์ท พัทยา โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมอันประกอบไปด้วย สมาชิกในระดับผู้นำในแต่ละจังหวัด ของสมาพันธ์ฯจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆทั่วประเทศจำนวนกว่า 500 คน ภายใต้ Concept การจัดงาน ‘TOGETHER AS ONE’ (รวมกันเป็นหนึ่ง) กิจกรรมของงานจะประกอบไปด้วย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยว (Table Top Sale), การจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี, การจัดทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้มาประชุมในเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี และงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

ในการนี้ สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้มีความเห็นว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญของสมาพันธ์ฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรีโดยจะมีคณะผู้นำตัวแทนในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งแสดงถึงศักยภาพในการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ๆของเมืองพัทยา อันเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมอันประกอบไปด้วย สมาชิกของสมาพันธ์จากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จากจังหวัดต่าง ๆ ทั้งประเทศจำนวนกว่า 500 คน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญการให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างดีที่สุด จะนำมาซึ่งโอกาสของการกลับมาเยือนเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีอีกในครั้งต่อๆไป 

การจัดงานประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานได้จัดงานภายใต้ Concept ‘Together As One’ ซึ่งสื่อให้เห็นถึงการรวมกันเป็นหนึ่ง ของทุกองค์กร สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศไทย รวมพลังกันเพื่อช่วยเหลือ พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างจริงจัง และ มีเอกภาพ เต็มไปด้วยมิตรภาพ รอยยิ้ม น้ำใจระหว่างกัน กิจกรรมการประชุมและกิจกรรมต่างๆในห้วงเวลาของการประชุม จึงเน้นย้ำ การรวมกันเป็นหนึ่ง ความสามัคคี ที่จะตอกย้ำความเป็นเอกภาพของสมาชิกในสมาพันธ์ กิจกรรมจะประกอบไปด้วย 

            -การจัดกิจกรรมส่งเสริมขายสินค้าทางการท่องเที่ยว (Table Top Sale) 

            -การจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดชลบุรี 

            -การจัดทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้มาประชุมในเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 

            -การจัดงานเลี้ยงต้อนรับและการแสดงตลอดจนมอบของที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงาน 

ทั้งนี้ การเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญ และ เป็นภารกิจที่จะสร้างความภูมิใจให้กับเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยกระผมต้องกราบขอบพระคุณหน่วยงาน องค์กร ทุกหน่วยงาน ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ และจะทำให้โอกาสของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างดีที่สุด

Reporter : คัมภีร์   Photo : คัมภีร์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com