พัทยาเดลีนิวส์

28 พฤศจิกายน 2555 :: 10:11:34 am 95133

พิธีรับมอบเสาธง และเปิดห้องสมุดโรงเรียนเมืองพัทยา 2

นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีรับมอบเสาธงและพิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนเมืองพัทยา 2 ร่วมด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยา , คณะกรรการสโมสรไลออนส์สากล , คณะกรรมการบริหารการศึกษา , ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมในพิธีฯ
สนใจโฆษณา

พัทยา – เมื่อเร็ว ๆนี้ (26 พ.ย. 55) เมืองพัทยานำโดย นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีรับมอบเสาธงและพิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนเมืองพัทยา 2 ร่วมด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยา , คณะกรรการสโมสรไลออนส์สากล , คณะกรรมการบริหารการศึกษา , ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมในพิธีฯ

ด้วยคณะกรรมการสโมสรไลออนส์สากล ได้เล็งเห็นเสาธงต้นเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สง่างาม และต้องการทำเสาธงต้นใหม่ให้กับโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) เพื่อใช้ประโยชน์และเป็นการแสดงออกถึงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

คุณบรรจง บัณฑูรประยุกต์ ในนามนายกสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 c และคณะได้สนับสนุนปัจจัยบริจาคทรัพย์ จำนวน 130,000 บาท เพื่อก่อสร้างฐานและเสาธงต้นใหม่ให้กับโรงเรียน ให้มีเสาธงที่สูงสง่าเป็นที่ภาคภูมิใจของบุคลกร และนักเรียน เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป

และในส่วนอาคารห้องสมุด ได้ปรับปรุงมาจากอาคารอนุบาล โดยได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,260,000 บาท ซึ่งทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์จัดทำเป็นห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่นักเรียนสามารถค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่าน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเป็นแหล่งจัดเก็บความข้อมูลทางด้านสารนิเทศต่างๆ

ทั้งนี้เมืองพัทยามีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน ให้เป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและชุมชนต่างๆ ห้องสมุดแห่งนี้เป็นแหล่งสำหรับนักเรียนสร้างแรงจูงใจในการรักการอ่าน และที่สำคัญถือว่าเป็นแรงสนับสนุน ส่งเสริมที่ช่วยให้โรงเรียนก้าวหน้าในเส้นทางของการศึกษาต่อไป

Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com