พัทยาเดลีนิวส์

31 มีนาคม 2552 :: 12:03:18 pm 4780

พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว พัทยา

Bottle Art Museum Pattaya (พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว พัทยา แห่งเดียวในโลก) ที่จัดแสดงผลงานศิลปะที่มีการจำลองสถานที่สำคัญๆ ตลอดจนสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของโลกไว้ในขวดแก้วใสหลายรูปทรง หลายขนาด แต่ละขวดบ่งบอกถึงเรื่องราวในอดีต ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สถาปัตยกรรมอันงดงามทรงคุณค่าของแต่ละชุมชน แต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
สนใจโฆษณา

           จากผลงานการสร้างสรรค์ของมิสเตอร์ ปีเตอร์ เบย์ เดอเลย์ (Mr.Pieter Bij DeLeij) ศิลปินชาว Holland ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เมื่อปี 2538 และ คุณประไพศรีไทพาณิชย์ ศิลปินร่วมสมัยจังหวัดชลบุรี สุภาพสตรีชาวไทย ศิษย์เพียงคนเดียวที่เป็น ผู้สืบทอด และเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้วยุคใหม่ ได้ย้ายสถานที่จัดแสดงมาอยู่ที่ The Kingston Park ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งบันเทิงศึกษาครบวงจรแห่งแรกในเมืองพัทยา

ตั้งอยู่เลขที่ 297/1-5 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 (ตรงข้ามเมืองจำลอง) สถานที่ หรูหรา โอ่อ่า การต้อนรับที่อบอุ่นเป็นกันเอง นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของเมืองพัทยา แบ่งห้องการจัดแสดง ออกเป็น 5 โซน

โซนที่ -1- ห้องจัดแสดง กระบวนการผลิต มี 8 ขั้นตอน
ขั้น ตอนที่ 1

สร้างรูปจำลอง (Model) จากภาพถ่ายโดยใช้วัสดุที่สามารถตัดแยกเป็นชิ้นเล็กได้ เช่น ไม้ และ เศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เช่นเศษแก้ว เศษหิน เศษ กระดาษ เป็นต้น เมื่อสร้าง เสร็จแล้ว ลงสีให้สวยงาม

ขั้น ตอนที่ 7 ตกแต่งบริเวณโดยรอบด้วยกิ่งไม้แห้ง หญ้าพลาสติก ดอกไม้กระดาษเล็กๆ หิน ทราย ให้เหมือนจริง

ขั้นตอนที่ 2 เลือกขวดแก้วใสให้ได้ขนาดและรูปทรงเหมาะสมกับ Model นั้น ทำความสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
ขั้นตอนที่ 3 รองพื้นขวดด้วยดินน้ำมันเพื่อยึดชิ้นงาน

 

ขั้นตอนที่ 4 ตัดแยกชิ้นส่วนให้เป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอที่จะนำผ่านปากขวดเข้าไปได้หมายเลข กำกับ ทุกชิ้น 

ขั้นตอนที่ 5 คีบชิ้นส่วนที่ตัดแยกไว้แล้วนั้น นำเข้าไปประกอบใหม่ในขวดแก้วทีละชิ้น ใช้กาวยูฮู (Uhu) เป็นตัว ประสาน ในการประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นต้องรอให้ชิ้นแรกแห้ง ก่อนจึงจะประกอบชิ้นต่อไป ดังนั้นการสร้างงานศิลปะใน ขวดแก้วแต่ละผลงาน จึงต้องใช้เวลานานมาก และต้องใช้ความอดทนสูง

ขั้นตอนที่ 6 ใช้พู่กันที่ดัดปลายให้งอ เกลี่ยสีปิดตรงรอยต่อของชิ้นส่วน เพื่อให้ผลนั้นงานสวยงามยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 8 ทำความสะอาดขวดแก้วอีกครั้ง ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ก็จะได้ผลงานศิลปะในขวดแก้วที่ สวยงาม

-โซนที่ 2- ห้องจัดแสดงนิทรรศการ บ้าน / ที่อยู่อาศัย

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคหินเก่า ประมาณ 500,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชและยุคหินกลาง หรือประมาณ 5,000 ปีก่อนครีสต์ศักราช มนุษย์ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ และการทำประมง เร่ร่อนอาศัยตามแหล่งที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เช่นชายฝั่งทะเล หรือบริเวณใกล้แหล่งน้ำ ยังไม่มีการสร้างบ้านพักอาศัยแบบถาวร เมื่อแหล่งเดิมเสื่อมโทรมลง ก็จะพากันอพยพย้ายถิ่นฐานไปหาแหล่งอื่นไปเรื่อยๆ

ต่อมา เมื่อเริ่มยุคหินใหม่ (New Stone Age) หรือประมาณ 2,000 ปี ก่อนครีสต์ศักราช มนุษย์ในยุคนี้เริ่มมีการอาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน ดำรงชีวิตด้วยการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ เป็นสังคมเกษตรกรรม ตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง เริ่มมีการสร้างบ้านพักอาศัยถาวรเป็นกระท่อมดินเหนียว จากนั้นก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นแบบที่เห็นในปัจจุบัน

การ จัดแสดงงานศิลปะในขวดแก้วห้องแรก เริ่มที่ผลงานการจำลองบ้านอยู่อาศัยของผู้คนแต่ละชุมชน แต่ละ ท้องถิ่น แต่ละประเทศ จะเห็นได้ว่าแบบบ้าน หรือรูปทรงของบ้านในแต่ละท้องถิ่น มีความแตกต่างกันตามประโยชน์ใช้สอยซึ่งสามารถบ่งบอกถึงสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศของชุมชนนั้นๆได้เป็นอย่างดี เช่นประเทศไทย ภูมิประเทศอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ภูมิอากาศร้อนชื้น ลักษณะของบ้านในสมัยโบราณที่ยังไม่มีเครื่องปรับอากาศใช้ ลักษณะของบ้านเรือน จึงเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่ว สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง มีหน้าต่างหลายบาน เพื่อระบายอากาศทั้งด้านล่างและด้านบน ส่วนบ้านในแถบยุโรป จะก่อด้วยอิฐ ตัวบ้านทึบ หน้าต่างน้อย มีปล่องไฟสำหรับเตาผิงให้ความอบอุ่น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น เป็นต้น

บ้าน จำลองในขวดแก้ว ที่นำมาจัดแสดงมีมากมายหลากหลายแบบ จากหลายๆประเทศในโลก เช่น บ้านของชาวสเปน บ้านสไตล์เคนท์ในอังกฤษ บ้านเรือนไทย บ้านแบบไอซ์แลนด์ ฟาร์มเฮ้าส์ในประเทศแถบยุโรป ฟาร์มเฮ้าส์ในประเทศรัสเซีย บ้านของชาวเยอรมัน บ้านที่เล็กที่สุดในอัมสเตอร์ดัม กว้างเพียง 1.60 เมตร บ้านสไตล์เม็กซิโก บ้านของชาวสวีส คฤหาสน์ทรงจีนในประเทศจีน เป็นต้น

โซนที่ -3- ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ความเชื่อทางศาสนา

เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้นั้น จำเป็นต้องมีกฎ มีระเบียบ มีกติกา ที่คนส่วนใหญ่ยอมรับได้ จึงเกิดมีประเพณีปฏิบัติ ความเชื่อทางศาสนาของชุมชนแต่ละชุมชนแตกต่างกันออกไป และยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นนั้นๆ ห้องนิทรรศการห้องที่ 2 จึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา

โซนที่ -4- ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ไฮไลต์ ของพิพิธภัณฑ์ 

เป็น การจัดแสดงเรื่องราวของสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงและสวยงาม ของหลายๆ ประเทศในโลก โดยจำลองไว้ในขวดแก้วรูปทรงหยดน้ำขนาดใหญ่ที่หายาก และต้องนำเข้าจากประเทศอิตาลีเป็นส่วนใหญ่ การสร้างรูปจำลองในขวดแก้วขนาดใหญ่เป็นงานที่สร้างยากที่สุด ต้องใช้เวลานานมากบางผลงานใช้เวลาสร้างเป็นปี ต้องใช้ความอดทนและความเพียรพยายามสูง เครื่องมือเครื่องใช้ต้องทำขึ้นเป็นพิเศษ ผลงานในห้องนี้จึงเป็นผลงานที่สำคัญที่สุด โดดเด่นที่สุด ซึ่งชาวพิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้วมีความภาคภูมิใจมาก ตัวอย่างเช่น

เมือง พัทยา : จากคำบอกเล่ากันต่อๆ มาว่า เมื่อปี พุทธศักราช 2310 ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเพียง 3 เดือน พระยาตาก (สิน) ขณะนั้นเป็นพระยากำแพงเพชร ได้รวบรวมพลพรรคได้ประมาณ 500 คน ตีฝ่าวงล้อมของพม่าจากค่ายวัดพิชัย มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อไปตีเมืองจันทบุรีและตราดได้มาพักทัพที่บริเวณอ่าวพัทยา ชาวบ้านจึงเรียกขานตำบลนี้ว่าตำบลทัพพระยา ต่อมาเปลี่ยนมาเป็นทัพยาและกลายมาเป็น พัทยาในปัจจุบันเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้พัทยาเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะเป็น เมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียง ก็คือ

            เมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2502 มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ของทหารอเมริกันประมาณ 4-5 คัน บรรทุกทหารอเมริกันคันละประมาณ 100 คน จากจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นฐานทัพอเมริกาในขณะนั้น มุ่งสู่พัทยา มาเช่าบ้านพักตามอากาศของพระยาสุนทรบริเวณตอนใต้ของหาด โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนต่อๆมา กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จากหมู่บ้านชายทะเลที่เงียบสงบพลันเปลี่ยนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศ และถูกพัฒนามาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงระดับนานา ชาติเป็นที่รู้จักไปทั่วทุกมุมโลก

และพระพุทธรูปสุโขทัยวลัยชลธาร : ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นเอก ที่จำลองพระพุทธรูปสุโขทัยวลัยชลธารไว้ในซุ้มบุษบก ประกอบด้วยวัสดุต่างๆ ทั้งไม้ แก้วและหิน จำนวน 4,650 ชิ้น ใช้เวลาในการสร้าง 368 วัน เป็นผลงานที่สร้างยากที่สุด และเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์พระพุทธสุโขทัยวลัยชลธาร เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด ชลบุรี ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระใหญ่บนยอดเขาทัพยาสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 หน้าตักกว้าง 5 วา 9 นิ้ว สูง 9 วา 9 นิ้ว นอกจากนั้นยังมี พระรูปจำลองของเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปกราบขอพร และเที่ยวชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองพัทยา

โซนที่ – 5 – ห้องจัดจำหน่ายของที่ระลึก

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น

อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย ผู้ใหญ่ ราคา 100 บาท เด็กราคา 50 บาท และ ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ ราคา 200 บาท เด็กราคา100 บาท

กิจกรรม : ชมการสาธิตการประดิษฐ์ผลงานศิลปะในขวดแก้ว พร้อมเปิดสอนการประดิษฐ์งานศิลปะในขวดแก้ว พร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ราคาพิเศษ

หมู่คณะใดสนใจที่จะ นำนักท่องเที่ยว นักศึกษา นักเรียน มาเรียนพร้อมกับชมการจัดแสดงผลงานศิลปในขวดแก้ว โปรดติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คุณมาริษา โพธิสาร (ษา) โทร. 08 5363 8989 E-mail: marisa_enjoy@hotmail.com

 
Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com