พัทยาเดลีนิวส์

15 กุมภาพันธ์ 2557 :: 13:02:44 pm 125306

พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

พุทธศาสนิกชน แห่เข้าวัดร่วมทำบุญเนื่องในวัน มาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์สาวก จำนวน 1,250 รูป มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย
สนใจโฆษณา

พัทยา – วานนี้ (14 ก.พ.57) เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ วัดเขาเสาธงทอง ได้มีประชาชนพุทธศาสนิกชนได้เดินทางนำอาหาร คาวหวาน ดอกไม้ ธูปเทียน มาถวายเป็นภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทสำคัญอันถือได้ว่าเป็นหัวใจของคำสอนในพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15ค่ำ) เดือนสาม เหตุการณ์ในวันนี้ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ สี่ประการคือ ประการแรก เป็นการมาชุมนุมกันของพระสงฆ์สาวก จำนวน 1,250 รูป เพื่อเฝ้าพระบรมศาสดา โดยมิได้นัดหมาย ประการที่สอง พระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น ประการที่สาม พระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทาและประการที่สี่ วันนั้นดวงจันทร์เพ็ญเสวยมาฆฤกษ์เต็มบริบูรณ์ความพร้อมกันขององค์สี่ประการจึงเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต

pdn3 pdn4

และในวันนี้ เป็นวันหยุดราชการ พุทธศาสนิกชนได้นำลูกหลานญาติพี่น้องและครอบครัวมาร่วมทำบุญที่วัด เป็นครอบครัวใหญ่ โดยเลือกที่จะทำบุญวัดใกล้บ้าน เพราะสะดวกในการเดินทาง และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว

ทั้งนี้วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com