พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 พฤษภาคม 2555 :: 10:05:25 am 81757

ฟรี!! ชิมทุเรียนพันธุ์โบราณ หนึ่งเดียวในโลกจันทบุรี

ศูนย์รวมทุเรียนโลก จันทบุรี เปิดชิมทุเรียนโบราณ 18 สายพันธุ์ ฟรี 2 วัน ชวนลิ้มรส "ก้านทอง" ลูกผสม ก้านยาว กับหมอนทอง สุดยอดลูกผสมทุเรียนไทย หนึ่งเดียวในโลก

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดมหกรรมชิมฟรีทุเรียนโบราณฟรี 18 สายพันธุ์ เต็มอิ่มอร่อย นาน 2 วัน ช่วงเวลา 10.30 น.ถึง 12.00 น. เก็บตก ควันหลง เติมเต็ม เก็บตกนักท่องเที่ยวไทย และต่างประเทศ หลังชิม อิ่มอร่อย งานมหกรรมทุเรียนโลก เมืองจันทบุรี หนึ่งเดียวในโลก

นายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ได้รับนโยบายจาก นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการจัดงาน “ชิม อิ่มอร่อยทุเรียนพันธุ์โบราณ เมืองจันทบุรี” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้รู้จักทุเรียนของประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์โบราณ และสายพันธ์ที่นำมาผสมกัน จนเกิดทุเรียนสายพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ประชาชนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จะได้ตัดสินใจเลือกซื้อ เลือกบริโภคทุเรียนสายพันธุ์ที่ตัวเองชื่นชอบได้อย่างเต็มอิ่ม การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาชิมทุเรียน จึงเกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านวิจัย และเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

และกล่าวอีกว่า เนื่องจากกรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ทุเรียน พร้อมรวบรวมพันธุ์ทุเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีพันธุ์ทุเรียนปลูกและรวบรวมไว้ในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จำนวนไม่น้อยกว่า 500 สายพันธุ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมทุเรียน ถือเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ทุเรียนมากที่สุดของประเทศไทย และมากที่สุดในโลก ส่วนใหญ่เป็นทุเรียนพันธุ์โบราณดั้งเดิม และหายาก เช่น กลุ่มพันธุ์ลวง กลุ่มพันธุ์กำปั่น กลุ่มพันธุ์ทองย้อย ซึ่งขณะนี้สายพันธุ์โบราณเหล่านี้ลดจำนวนลงมากและใกล้จะสูญพันธุ์ สาเหตุจากเกษตรกรได้เปลี่ยนมาปลูกพันธุ์การค้าทดแทนเพิ่มขึ้น ได้แก่ พันธุ์ชะนี ก้านยาว หมอนทอง กระดุมทอง และพวงมณี เพื่อเป็นการเผยแพร่ทุเรียนสายพันธุ์โบราณ กรมวิชาการเกษตร จึงจัดงาน “มหกรรมชิมทุเรียนโบราณและหายาก” ขึ้นที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าใน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เบื้องต้นได้กำหนดช่วงเวลาชิมทุเรียนโบราณและหายากขึ้น ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.ถึง 12.00 น.” ณ ที่อาคารท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สำหรับประชาชน เกษตรกร นักปรับปรุงพันธุ์ ผู้ส่งออกและนักวิชาการที่สนใจสามารถเข้าร่วมชิมรสชาติทุเรียนพันธุ์ดั้ง เดิมและหายากได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

นายสมบัติ ตงเต๊า กล่าวต่ออีกว่า สาเหตุที่ปีนี้ทางศูนย์ได้จัดเตรียมทุเรียนโบราณไว้ให้ชิม เพียง 18 สายพันธุ์ เนื่องจากในปีนี้ อากาศร้อนจัด ทำให้ทุเรียนสุกเร็วกว่าปกติ ทุเรียนสุกล่วงคาต้นจำนวนมาก และประกอบกับจังหวัดจันทบุรี โดย นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้จัดงานมหกรรมทุเรียนโลก ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 4-13 พฤษภาคม 2555 ทางศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดจันทบุรี จึงต้องจัดชิมทุเรียนหลังจากการจัดงานของจังหวัดจันทบุรี เพื่อเก็บตกคลื่นประชาชน เกษตรกร นักปรับปรุงพันธุ์ ผู้ส่งออกและนักวิชาการที่สนใจสามารถเข้าร่วมชิมรสชาติทุเรียนพันธุ์ดั้ง เดิมและหายาก ได้อย่างทั่วถึง เพราะบางคนอาจไม่สามารถมาร่วมงานของจังหวัดได้ทันตามเวลาที่กำหนด แต่สามารถมาร่วมงานที่ศูนย์ฯแห่งนี้ได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ โดยปีนี้จะได้ทดลองชิมสายพันธุ์ลูกผสมระหว่าง ก้านยาว กับหมอนทอง สุดยอดทุเรียนที่นิยมกัน ที่เราตั้งชื่อว่า “ก้านทอง” หรือตามวิชาการเรียกว่า พันธุ์ 11-341-1 ซึ่งปีที่แล้วได้อันดับ 3 ในการชิมทุเรียนโลกของจังหวัด ส่วนปีนี้ถ้านักชิมทราบว่า เจ้าก้านทอง คือ ลูกของก้านยาว กับหมอนทอง จะได้รับความสนใจมากขึ้น และอาจเป็นเด่นทางทางด้านเศรษฐกิจต่อไปอย่างแน่นอน

 

ส่วนทางด้าน นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าในปีนี้จังหวัดจันทบุรีได้จัดงานทุเรียนโลก ประจำปี 2555 มีการประดับผลไม้อย่างสวยงาม หนึ่งเดียวในโลก หลากหลาย กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร การท่องเที่ยวและของดีเมืองจันท์ ณ บริเวณทะเลสาบทุ่งนาเชย จันทบุรี โดยใช้การประดับตกแต่งแพประดับผลไม้ที่เป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่อง เที่ยวผู้มาเยือน เน้นวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผลไม้และของดีเมืองจันท์ มาเป็นส่วนประกอบในการประดับตกแต่งสามารถชมความสวยงามได้ทั้งกลางวันและกลาง คืน ตลอด 11 วัน 11 คืน โดยแพประดับผลไม้จะจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปชมที่บริเวณโดย รอบทะเลสาบทุ่งนาเชย และภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายด้วย อาทิเช่น การประกวดธิดาชาวสวน การประกวดผลไม้ 5 ชนิด ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ การแข่งขันกินทุเรียน การแข่งขันประกอบอาหารคาว – หวานจากผลไม้ การแข่งขัน “ส้มตำทุเรียนลีลา” กิจกรรม “ถนนผลไม้” ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชม ชิมผลไม้ สินค้า OTOP ทุเรียนคุณภาพส่งออก สาธิตการกวนทุเรียน การทอดทุเรียนและชิมฟรีทุกวันการแข่งขันกีฬาทางน้ำและการแสดงมหรสพตลอดงาน

และกล่าวอีกว่า “ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี” ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 206 ไร่ ศูนย์วิจัยแห่งนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพืชสวนเมืองร้อนที่สำคัญในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก คือ เงาะ มังคุด ทุเรียน พืชตระกูลระกำ กระท้อนและพืชสมุนไพรภายในศูนย์มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเกษตรกรรมภาคตะวันออก ดูนก เดินชมพันธุ์ไม้หลากชนิดในโครงการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ ผลไม้สดตามฤดูกาล บริการห้องประชุมและบ้านพัก ในฐานะที่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี อีกทั้งได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ทุเรียน พร้อมรวบรวมพันธุ์ทุเรียนมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถรวบรวมได้มากกว่า 500 สายพันธุ์ ซึ่งมีความก้าวหน้าการผลิตต้นพันธุ์ทุเรียนเพื่อการฟื้นฟู และคืนถิ่น ในพื้นที่ซึ่งเกิดปัญหาทำให้ต้นทุเรียนเสียหาย และมีการรวบรวมพันธุ์ทุเรียนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบสนองพระราชดำริในการจัดทำแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียน และการรวบรวมในพื้นที่วิจัยพืชสวนจันทบุรีอย่างต่อเนื่อง อีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com