พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 ธันวาคม 2552 :: 22:12:06 pm 282

มหาดไทย 2 เปิดงาน ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ครั้งแรกยิ่งใหญ่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ครั้งที่ 1 อย่างยิ่งใหญ่ หวังสร้างอุปนิสัยการมีคุณธรรม ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ให้แก่เด็กนักเรียน โดยมีลูกเสือจากไทย และต่างประเทศเข้าร่วมชุมนุม กว่า 5 พันคน

ศรีราชา – วานนี้ (23 ธ.ค. 52) ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2552 เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม สร้างอุปนิสัยอันดีงาม มีวินัย รู้จักเสียสละ รู้รักสามัคคี รักประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และรู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยมี นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวรายงาน และ เทศบาลเมืองศรีราชา รับเป็นเจ้าภาพจัดการชุมนุมในครั้งนี้ ซึ่งมีลูกเสือท้องถิ่นจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 5 พันคน และยังมีลูกเสือจากประเทศ ภูฏาน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอาสาสมัครจากสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการชุมนุมด้วย

นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า “ปัจจุบันการศึกษาของชาติน่าเป็นห่วง เพราะนักเรียนมุ่งแต่แข่งขันความเป็นหนึ่งทางด้านวิชาการ เพื่อเข้าสู่สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง จนมองข้ามความมีคุณธรรมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข จึงมุ่งหาวิธีปลูกฝังสิ่งที่มีคุณธรรม ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้ทางด้านลูกเสือ เนตรนารีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้แก่วงการศึกษาไทยมาเป็นเวลาช้านาน

และสัมฤทธิ์ผลเมื่อนักเรียนที่เข้ารับการอบรมวิชาลูกเสือ เนตรนารี การเข้าค่ายพักแรม การอยู่ร่วมกัน กลับสร้างอุปนิสัยอันดีงาม มีวินัย รู้จักเสียสละ รู้รักสามัคคี รักประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และรู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเห็นประโยชน์ในเรื่องนี้จึงจัดการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2552 นี้ โดยมีเทศบาลเมืองศรีราชารับเป็นเจ้าภาพ และจัดพิธีเปิดการชุมนุมอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งมีงบประมาณการเปิดการชุมนุมถึง 3 ล้านบาท”

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com