พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 พฤศจิกายน 2553 :: 12:11:17 pm 42374

มอบทุนการศึกษากว่า 2 ล้าน แก่บุตรธิดา ทัพเรือสัตหีบ

ฐานทัพเรือสัตหีบ ทุ่มงบกว่า 2 ล้านบาท มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการ 302 ทุน เป็นทุนสำรองเรียนเสริม ติวเข้ม นำร่องความรู้พื้นฐานก่อนก้าวสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

สัตหีบ – วานนี้ (2 พ.ย. 53) พลเรือโท ชัชรินทร์ ชูศรี ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่อำเภอสัตหีบ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยเป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้ให้ทุกหน่วยงานของกองทัพเรือ ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชนของชาติ เพราะเยาวชนจะต้องเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า

 

ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยให้เยาวชนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพที่ดีได้ ก็คือ การให้การศึกษากับพวกเขา พร้อมกับอบรม สั่งสอน ให้แนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเป็นพี่เลี้ยงในการแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความสามารถของตัวเอง อันจะนำพาไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพเรือได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาของข้าราชการ ครอบครัว บุตรมาโดยตลอด

 

พลเรือโท ชัชรินทร์ ชูศรี ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า  การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ให้กับบุตรหลานข้าราชการ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยได้ปฏิบัติตามคำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ 557/2553 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับมอบทุน ซึ่งกองทัพเรือได้รับการสนับสนุนทุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีอุปการคุณ โดยเฉพาะ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุน เงินทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตร และธิดาของข้าราชการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาทถ้วน โดยทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ระดับ จำนวน 302 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 4,500 บาท จำนวน 24 ทุน ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,500 บาท จำนวน 102 ทุน ระดับประถมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 116 ทุน และระดับอนุบาล ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 60  ทุน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com