พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 มิถุนายน 2555 :: 14:06:09 pm 82914

มอบธงขาวผู้นำชุมชน เป็นชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด

ทต. เขตรอุดมศักดิ์ เปิดโครงการชุมชนเข็มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด พร้อมมอบธงขาวผู้นำชุมชน เป็นชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด

สัตหีบ-เมื่อเร็ว ๆ นี้ (2 มิ.ย. 55) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนเข็มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด พร้อมมอบธงหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดให้กับผู้นำชุมชน 9 ชุมชน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิสภา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี และร่วมปฏิญาณสาบานตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ณ ห้องประชุม ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในฐานะผู้ดำเนินงาน กล่าวว่า จากแนวคิดที่ต้องการให้ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึก และสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางมากขึ้นในหมู่ชุมชนในแต่ละกลุ่ม ซึ่งเป็นบุคคลากรที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของชาติ และเพื่อตระหนักถึงการให้ความร่วมมือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ และหน่วยงานราชการ ตลอดจนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติด

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นอีกหนึ่งของการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของยาเสพติดภายในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข็มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของชาติ ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการร่วมมือของประชาชน ในการใส่ใจดูแล ซึ่งกันและกันในครอบครัว รวมถึงช่วยกันสอดส่องดูแลภายในชุมชน ที่พักอาศัยอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com