พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 สิงหาคม 2557 :: 01:08:08 am 141655

มอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

อำเภอสัตหีบ มอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 2

สัตหีบ-วานนี้ ( 29 ส.ค.57 ) นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ พ.ต.อ.ชนพัฒน์ นวลักษณ์ ผกก.สภ.สัตหีบ เป็นประธานปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอสัตหีบ รุ่นที่ 2/2557 และมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด จำนวน 100 คน ณ กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอสัตหีบหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง รองผู้บังคับการ กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตลอดจน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครอง เข้าร่วมเป็นเกียรติ และสักขีพยาน

 

นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอสัตหีบฯ กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดให้การเอาชนะยาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ ให้เป็นไปตามคำสั่ง ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ 1/2554 เรื่องแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยกำหนดยุทธศาสตร์แผนงาน แนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และกำหนดให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพตามเป้าหมายที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ กำหนดไว้ให้มีแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรทุกภาคส่วน

 

ดังจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ที่มีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อประเทศชาติในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะยาเสพติดประเภทยาบ้า ได้เริ่มกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ทำให้หลายฝ่ายเกิดความห่วงใย จึงได้ร่วมมือกันในการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมนั้น รัฐบาลได้มอบนโยบาย และมีความมุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยผู้เสพถือเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษา และกลับคืนสู่สังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศ เป็นหู เป็นตา เป็นปาก เป็นเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคม

 

ทางศูนย์ปฏิบัติการาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ได้สนองนโยบาย ดำเนินโครงการร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลบางเสร่ และศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ติดตามจับกุมผู้ติดยาเสพติด และผู้สมัครใจ รวม 100 คน เข้าร่วมในโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คืนคนดีสู่สังคม ซึ่งที่ผ่านมาถือว่า โครงการดังกล่าว ประสบผลสำเร็จมีผู้ลดละเลิก ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกร้อยละ 70 ทำให้เกือบทุกพื้นที่เป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติด

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com