พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
27 มีนาคม 2557 :: 07:03:56 am 127502

มอบวุฒิบัตร โครงการจัดทำนโยบายคุ้มครองเด็กในโรงเรียน

เมืองพัทยาจัดพิธีมอบใบวุฒิบัตรแก่ผู้บริหาร และครู ในเขตเมืองพัทยา ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร และครูเพื่อจัดทำนโยบายคุ้มครองเด็กในโรงเรียน

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้ (25 มี.ค. 57) เมื่อเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวีรวัฒน์ ค้าขาย รองนายกเมืองพัทยา ได้รับเกียรติ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำนโยบายคุ้มครองเด็กในโรงเรียน และกล่าวปิดการอบรมในครั้งนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บริหาร และครู เพื่อจัดทำนโยบายคุ้มครองเด็กในโรงเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ประกอบกับประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2556 และกฎหมายสิทธิเด็กมีที่มาจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้กำหนดสิทธิพื้นฐานของเด็กไว้

93 94

เมืองพัทยาได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายคุ้มครองเด็กนานาชาติในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน และที่ปรึกษาของศูนย์ป้องกันและที่ปรึกษาของศูนย์ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมละเมิดต่อเด็กในระบบออนไลน์ (CROP) สหราชอณาจักอังกฤษ โดยสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมานั้นเมืองพัทยาได้ให้ความร่วมมือโดยส่งเจ้าหน้าที่ ไปร่วมประชุม และทำงานด้านคุ้มครองเด็กร่วมกับองค์กรคุ้มครองเด็กนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com