พัทยาเดลีนิวส์

18 มิถุนายน 2559 :: 08:06:16 am 191231

มูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบทุนนักเรียนจ่ามีลักษณะทหารดี 7 นาย

ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ให้แก่นักเรียนจ่าที่มีลักษณะทหารดี มีความประพฤติดี มีความเป็นชาวเรือ และมีความสามารถในด้านกีฬาดีเด่น จำนวน 7 ทุน
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – วันที่ 17 มิ.ย.59 พล.ร.อ.ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และในฐานะผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ให้แก่นักเรียนจ่าที่มีลักษณะทหารดี มีความประพฤติดี มีความเป็นชาวเรือ และมีความสามารถในด้านกีฬาดีเด่น โดยมี น.อ.วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นำคณะทำงาน ร่วมให้การต้อนรับ และเป็นเกียรติในพิธี พร้อมนำดูสถานที่เรียน ภาค 1 ห้องเรียนต่าง ๆ ณ ห้องประชุม กองบังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

ตามที่ มูลนิธิ ฯ ได้กรุณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจ่าทหารเรือเป็นประจำทุกปีนั้น ถือเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการสร้างบุญกุศลที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยมีนักเรียนจ่าที่ได้รับทุน จำนวน 7 ทุน ประกอบด้วย ทุนการศึกษาผู้มีลักษณะทหารดี มีความประพฤติดี มีความเป็นชาวเรือ จำนวน 6 ทุน ได้แก่ นรจ.สิทธิพงษ์ จันทศิลา นรจ.วิศิน อินหาดกรวด นรจ.ธนบดี ลิ้มพิลัย นรจ.ศราวุธ บุปผา นรจ.เขตโสภณ อัครวงศ์ และนรจ.ศิริศักดิ์ อนุแสง ส่วนทุนการศึกษาผู้ที่เป็นนักกีฬาดีเด่น คือ นรจ.วิรวัฒน์ จาดคล้าย

 

03 04

 

พล.ร.อ.ไกรวุธ กล่าวว่า มูลนิธิ ฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 หลังการถึงแก่อนิจกรรมของท่าน 2 ปี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของผู้ที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับท่าน เพื่อนและญาติ ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้การสงเคราะห์แก่นักเรียน นักศึกษา นักเรียนทหาร ที่เรียนดี ฐานะยากจน และผู้ตกทุกข์ หรือประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านสังคมสงเคราะห์ทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของ พลเรือเอก สงัด ชะลออยู่ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประธานสภานโยบายแห่งชาติ ซึ่งได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับกองทัพเรือไว้อย่างมากมาย

 

และกล่าวว่า ทางมูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบุคลากรของทหารเรือ จึงได้พิจารณาสนับสนุนรางวัลการศึกษา ให้กับนักเรียนทหารของกองทัพเรือ ทั้งนักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ นักเรียนจ่า พรรคเหล่าต่าง ๆ รวมทั้งนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เพื่อเป็นกำลังใจให้เกิดความมุ่งมั่นขยันศึกษา จบมาเป็นบุคลากรที่ดีของกองทัพเรือต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com