พัทยาเดลีนิวส์

26 กันยายน 2559 :: 10:09:02 am 197250

รพ.กรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการโรคหัวใจ เนื่องในวันหัวใจโลก

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดการประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง “Clinical Practice in Cardiology; The next chapter” เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรักษา และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ เนื่องในวันหัวใจโลก (วันที่ 29 กันยายนของทุกปี)
สนใจโฆษณา

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม D1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้มีการจัดงานประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง “Clinical Practice in Cardiology; The next chapter” เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรักษา และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยมี นพ.สุจิตร์ บัญญัติปิยพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ รพ.กรุงเทพพัทยา กล่าวรายงาน และ นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ อาทิ

 

เรื่อง “Cardiac Diseases Prevention” โดย นพ.สุเทพ กีรติเจริญวงศ์ อายุรกรรมโรคหัวใจ – ขยายหลอดเลือดหัวใจ รพ.กรุงเทพพัทยา

เรื่อง “Endoscopic Valvular heart surgery” โดย รศ.นพ.สุชาต ไชยโรจน์ ศัลยกรรมโรคหัวใจและทรวงอก (Cardiac Surgery) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

24 23

 

เรื่อง “Innovation of Cath lab in 2016” โดย พ.อ. รศ. ดร. นพ.นครินทร์ ศันสนยุทธ – หัวหน้าห้องสวนหัวใจ แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง “Prevention of cardiovascular risk; what is the trend in nursing role?” โดย นางสาวสุนิษา ทิ้งโคตร นางสุริวัสสา ธนาวงศ์โยธิน พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

เรื่อง “Role of nursing in case discussion PCI or CABG ; How and trend?” โดย นายบุญเที่ยง สุรจิต รองหัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ นางสาวทิพย์สุดา ศรีคราม พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

 

25

 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูทโชว์อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมโดยได้รับความสนใจจากแพทย์ และพยาบาลทั่วเขตภาคตะวันออกเข้าร่วมกว่า 100 ท่าน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ได้พัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

 

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเป็นศูนย์หัวใจที่สมบูรณ์แบบและครบวงจร ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ รวมทั้งการป้องกัน และฟื้นฟูสมรรภถาพผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจครบทุกสาขา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ โทร.1719

Category : ข่าวสมาชิก

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com