พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 ธันวาคม 2552 :: 10:12:35 am 1457

รพ.ชลบุรี พาเด็กมะเร็ง เปิดโลกกว้าง ครั้งแรก!!

ศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลชลบุรี จัด“โครงการโลกยิ้ม ตะวันแย้ม” เปิดโลกกว้างพาเด็กเป็นโรคมะเร็ง และครอบครัว ทัศนะศึกษานอกชายคาบ้าน และชายคาโรงพยาบาล ครั้งแรก

สัตหีบ – วานนี้ (13 ธ.ค. 52) นายแพทย์ เกศดา จันทร์สว่าง หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี นางสาวจตุพร แก้วสุข หัวหน้ากลุ่มอาสาสมัคร พร้อมอาสาสมัครศูนย์มิตรภาพบำบัดชลบุรี ได้พาเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง พร้อมผู้ปกครอง เดินทางมาทัศนะศึกษานอกชายคาบ้าน และชายคาโรงพยาบาล ทำกิจกรรมวอร์คแรลลี่ ตามโครงการ “โลกยิ้ม ตะวันแย้ม” ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา อนุญาตให้เด็กป่วยด้วยโรคมะเร็ง ผู้ปกครอง อาสาสมัคร เข้าชมสวนสวย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค การทำยุทธหัตถีบนหลังช้าง และการการแสดงช้างแสนรู้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด อีกทั้งยังจัดรถชมวิวรับ-ส่ง จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแล อำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

นางสาวจตุพร แก้วสุข หัวหน้ากลุ่มอาสาสมัคร ศูนย์มิตรภาพบำบัดชลบุรี เปิดเผยว่า นับเป็นครั้งแรก ที่กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี ได้จัดทำโครงการ “โลกยิ้ม ตะวันแย้ม” ขึ้น เพื่อเพิ่มความกล้า ลดความกลัว ให้กับผู้ปกครองของเด็กที่ไม่กล้าพาบุตรหลานออกไปสู่โลกภายนอก เพราะอาจส่งผลทำให้เด็กป่วยด้วยโรคมะเร็งขาดความสมดุลการเจริญเติบโตทางร่างกาย จิตใจ หรือขาดคุณภาพชีวิตที่พึงมีพึงได้รับตามอัตภาพขณะยังมีชีวิตอยู่เยี่ยงเด็กปกติทั่ว ๆ ไป เพราะพ่อ แม่ ผู้ปกครองมัวแต่กลัวว่าถ้าพาลูกออกมานอกบ้าน นอกโรงพยาบาล เกิดอัตราเสี่ยงอาจจะทำให้ติดเชื้อซ้ำซากในมวลอากาศ หรือสภาวะแวดล้อม

ซึ่งโรงพยาบาลได้พิจารณาร่วมกันแล้วว่าการนำพาเด็กป่วยด้วยมะเร็งไปจัดกิจกรรม ณ แห่งใด สถานที่แห่งนั้นต้องเป็นสถานที่เปิด มีสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วยด้วย อย่างน้อยสุดก็ต้องได้รับความรู้ ความสุข ความสบายใจ และประทับใจ เพื่อให้เด็กป่วยคลายจากความเครียดในภาวการณ์เจ็บป่วย และให้ผู้ปกครองคลายกังวล ด้วยการจัดฐานกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความใกล้ชิดระหว่างบุตรกับบิดา มารดา อาสาสมัคร และแพทย์ผู้ดูแล เพราะการดูแลเด็กป่วยมะเร็งต้องร่วมกันระหว่าง ครอบครัว โรงพยาบาล และสังคม

นายแพทย์ เกศดา จันทร์สว่าง หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี กล่าวว่ากองทุนโรคมะเร็งในเด็กในอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี วรราชาทินัดดามาตุ มีคุณูปการอันสูงยิ่งต่อวงการแพทย์ นอกจากช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ยากไร้แล้ว ยังถือเป็นกองทุนตั้งต้น สำหรับงานศึกษาวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางการรักษา ต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุปัจจัยและนิมิตหมายที่ดีกับเด็กป่วยด้วยมะเร็ง เกิดขึ้นมาได้เนื่องเพราะพระเมตตาการุณย์ที่รินหลั่งจากน้ำพระทัยใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยแท้จริง พระองค์ทรงห่วงใยในสถานการณ์ของภาวะโรคมะเร็งในเด็ก ซึ่งนับวันจะมีอัตราสูงขึ้นทุกปี


Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com