พัทยาเดลีนิวส์

14 กรกฎาคม 2553 :: 11:07:03 am 26664

รพ.พญาไทศรีราชา ร่วมประชุม แผนแม่บทสุขภาพจังหวัดชลบุรี

ชลบุรีจัดปาฐกถาพิเศษพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ โดยเร่งดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วยเรื้อรัง
สนใจโฆษณา

ชลบุรี – วานนี้ (13 ก.ค. 53) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทสุขภาพจังหวัดชลบุรี โดย นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ โดยเร่งดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วยเรื้อรัง

โดยประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคีพัฒนาในสาขาต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ รณรงค์ ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย  พร้อมสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค วินิจฉัย และรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ที่รวมถึงโรคที่มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ และโรคระบาดซ้ำในคน อย่างทันต่อสถานการณ์

ด้านนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวถึง นโยบายด้านสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีปี 2553 ได้แก่ สร้างเสริมสุขภาพสู่คนชลบุรีสุขภาพดี สร้างกระแสและรณรงค์ การสร้างสุขภาพเชิงรุก พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค พร้อมรองรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบส่งต่อ   พัฒนาคุณภาพหน่วยงานสาธารณสุขให้มีขีดสมรรถนะสูง ผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ในส่วนของ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะประเด็น Medical Hub ให้รุดหน้า มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันพบว่าชาวต่างชาติมาใช้บริการที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เดินทางมาเพื่อรักษาโดยเฉพาะ และกลุ่มนักท่องเที่ยว การบริการรักษาพยาบาลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากได้แก่ บริการทันตกรรม การทำศัลยกรรมตกแต่ง การรักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ที่มีตัวเลขสูงอย่างต่อเนื่อง

Category : ข่าวสมาชิก

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com