พัทยาเดลีนิวส์

15 มกราคม 2553 :: 09:01:03 am 3103

รมต.ภูฎานดูการศึกษา เทคนิคสัตหีบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ ราชอาณาจักรภูฎาน ศึกษาดูงานด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยว การเรียนระบบทวิภาคี เตรียมส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-ภูฎาน กระทรวงศึกษาธิการวางเป้าหมาย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน และนานาชาติ
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – วานนี้ (15 ม.ค. 53) นายเลียนโป ลอจิ วังดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ ราชอาณาจักรภูฎาน (MR.LYONPO DORGI WANGDI H.E.MINISTER OF LABOUR AND HUMAN RESOURES, THE KINGDOM OF BHRTAN) พร้อมคณะ และ ด๊อกเตอร์ ศิรพรรณ ชุมนุม อดีตรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ได้เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การเรียนระบบทวิภาคีและงานช่างต่าง โดยมี นายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายกฤชพนธ์ ท่าม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ว่าที่ร้อยตรี ชาติชาย ตลุนจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา นายพรชัย ค่ายใส รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้การตอบรับ

นอกจากนี้ยังเข้าร่วมปรึกษาหารือในห้องประชุมในแนวทางการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนกับประเทศไทย เพราะวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีนักศึกษาด้านการโรงแรม ท่องเที่ยวและการเรียนในระบบทวิภาคี (DVT) พร้อมได้พา นายเลียนโป ลอจิ วังดี และคณะเข้าเยี่ยมชมนักศึกษาขณะทำการเรียน การสอนในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอีเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล เครื่องมือวัดและควบคุม ฯลฯ

 

นายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานกับกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ ราชอาณาจักรภูฎาน และจัดการฝึกอบรมครูและนักศึกษาจากราชอาณาจักรภูฎานด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยว สำหรับการเข้าเยี่ยมชมการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้วางเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียนและนานาประเทศ โดยเฉพาะวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นวิทยาลัยเป้าหมายหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาค และเป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับนานาชาติของภาคตะวันออกอีกด้วย

 

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

pewpew