พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
07 กันยายน 2559 :: 09:09:32 am 195906

รร.ชุมพลทหารเรือ เปิดโรงเลี้ยงอัจฉริยะ “SMART CANTEEN”

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เปิดโรงเลี้ยงอัจฉริยะ “SMART CANTEEN” บริโภคสู่การเรียนรู้

สัตหีบ – วันที่ 6 ก.ย.59 พลเรือโท พิเชฐ ตานะเศรษฐ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานเปิดโรงเลี้ยงอัจฉริยะ “SMART CANTEEN” ของนักเรียนจ่าทหารเรือ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสร้าง พร้อมนำนักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าทดลองใช้โรงเรียนเป็นครั้งแรก

 

03 04

 

นาวาเอก วิรัตน์ กล่าวว่า การจัดสร้างโรงเรียงขึ้นหลังใหม่ ที่มียุทธศาสตร์การเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการบริโภค ได้เป็นไปตามนโยบายของ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนจ่าทหารเรือ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหารเรือ ตามสาขาพรรคเหล่าของตน และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงฝึกให้รู้จักวิธีคิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพเรือมีคุณภาพมากขึ้น

 

05 06

 

โรงเลี้ยงอัจฉริยะ “SMART CANTEEN” ตัวอาคารปรับปรุงจากโครงสร้างหลังเก่า ติดตั้งระบบ Wi Fi สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในเชิงสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่ถูกติดตั้งอยู่บนฝาผนัง อันจะสามาถกระตุ่นส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา สร้างทักษะประสบการณ์จริงผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งการดู การฟัง การอ่านและจินตนาการ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่รองรับการจัดอบรมทางวิชาการ เป็นสถานที่ฝึกมารยาทในการรับทานอาหาร และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดเลี้ยง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของนักเรียนจ่าให้ดีขึ้นต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com