พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 มีนาคม 2559 :: 06:03:53 am 186020

รร.วิวัฒน์พลเมือง อบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

รร.วิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 อบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม

สัตหีบ – วันที่ 9 มี.ค.59 ที่ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี น.อ.โชติรัตน์ อุตมเพทาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 เป็นประธานเปิดการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและปฐมนิเทศ นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง รุ่นที่ 2/59 โดยได้รับเกียรติวิทยากร นายโชคชัย บุญชูช่วย พนักงานคุมความประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมความประพฤติจังหวัดชลบุรี มาบรรยายให้ความรู้

 

น.อ.โชติรัตน์ กล่าวว่า โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 มีภารกิจในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีผู้ผ่านฟื้นฟู จำนวน 25 รุ่น และได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานสถาบันบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จากกระทรวงยุติธรรม ซึ่งทางโรงเรียนมั่นใจว่าจะช่วยเหลือและดูแล เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็ง อดทน ด้วยการเอาใจใส่ทุกคนเสมือนสมาชิกในครอบครัว มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และแก้ไขปัญหาของตนเองได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้นักเรียนทุกคน ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างเคร่งครัด ครบถ้วนตามขั้นตอน เพื่อจะกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติต่อไป

 

03 04

 

และในส่วนของการปฐมนิเทศนั้น ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากสำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดชลบุรี ด้วยดีเสมอมา นับได้ว่าเป็นโอกาสดีของนักเรียน ที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ให้มีความเข้าใจในกระบวนการครบทุกขั้นตอน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com