พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 กันยายน 2555 :: 09:09:02 am 88148

รวมพลังเชิงรุก มอบวีลแชร์ เยียวยา ผู้พิการ

ไลออนส์ชลบุรี พระตำหนัก ร่วมกับโครงการ 20,000 เตียง บริการมอบวีลแชร์ เยียวยา ผู้ต้องการความช่วยเหลือ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพในเขตชุมชนเมืองพัทยา

พัทยา-วานนี้ (18 ก.ย. 55) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่บริเวณใต้สะพานต่างระดับ ชุมชนทัพพะยา ไลออน สมศักดิ์ นาคสนธิ์ เหรัญญิก สโมสร ไลออนส์ชลบุรี พระตำหนัก พัทยา พร้อมคณะ ร่วมกับ งานรักษาพยาบาล ฝ่ายบริการการแพทย์ ส่วนการแพทย์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ในโครงการ “หมอถึงบ้าน โรงพยาบาล 20,000 เตียง” ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา

ทาง สโมสร ไลออนส์ชลบุรี ได้ร่วมกับ คณะผู้ร่วมสนับสนุนจากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาเข้ามาดูแลผู้เพื่อการความช่วยเหลือในเขตพื้นที่ชุมชนทัพยา มอบรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองพัทยา ที่ชุมชนทัพยา จำนวน 6 คัน ราคาคันละ 4,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 24,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นการเข้ามาดูแลเยี่ยวยาในครั้งนี้ทางคณะผู้ร่วมทำงาน สโมสร ไลออนส์ ชลบุรี และ สำนักการสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำในทุกๆเดือนในเขตพื้นที่ต่างๆของเมืองพัทยา

 

ไลออน สมศักดิ์ นาคสนธิ์ เหรัญญิก สโมสรฯ กล่าวว่าซึ่งในครั้งนี้ทางเราได้จัดเตรียมการมอบให้กับคนพิการ , ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยภายในเขตพื้นที่เมืองพัทยามาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการมอบวีลแชร์และสิ่งของให้กับชุมชนในเขตพื้นที่พัทยา ที่ชุมชนนาเกลือ ไปแล้ว ซึ่งครั้งหน้าจะมีการลงมติประชุมร่วมกับสมาชิกเพื่อหารือในแนวทางการเยี่ยวยาผู้ต้องการความช่วยเหลือในเขกพื้นที่ต่างๆต่อไป

นอนกจากนี้การที่ได้ออกหน่วยเคลื่อนบริการเชิงรุก ที่ในชุมชมเขตเมืองพัทยา ทั้งหมด 34 ชุมชน ได้จัดการทำกิจกรรมออกหน่วยอย่างยาวนานและต่อเนื่อง เกี่ยวกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งมีทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพในเขตชุมชนเมืองพัทยา ร่างกาย จิตใจ สังคมและให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยรับส่งต่อจากโรงพยาบาลและกลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

อย่างไรก็ตามนอกจากเป็นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพในเขตชุมชนเมืองพัทยาแล้ว ยังช่วยเหลือและดูแลปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เพื่อให้ฟื้นฟูและเข้าถึงการช่วยเหลือตามสภาพปัญหาต่างๆด้วย

Reporter : มนูญ มรรคผล   Photo : มนูญ มรรคผล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com