พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 พฤษภาคม 2555 :: 13:05:10 pm 82548

วันคล้ายวันสถาปนาเรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบปีที่ 79

ผู้บังคับเรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาเรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบปีที่ 79

สัตหีบ-วานนี้ (25 พ.ค.55) นาวาตรี สุทธิโชค ทวีวงษ์ ผู้บังคับเรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาเรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบปีที่ 79 โดยในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงดวงพระวิญญาณของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ เรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง ฐานทัพเรือสัตหับ หัวหน้าส่วนภาครัฐ และเอกชน ร่วมในพิธี

 

ปัจจุบัน เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ มีภารกิจในการควบคุมผู้ต้องขังตามหมายขังของศาลทหาร ต่อบุคคลที่อยู่ในอำนาจของศาลทหาร ที่กระทำความผิดกฎหมายอาญา หรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาลทหาร และควบคุมผู้ต้องขังตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามพระราชบัญญัติวินัยทหาร ซึ่งปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแลรวม 139 นาย ประกอบด้วยผู้ต้องขังที่มีความผิดทางวินัย 70 นาย ในกรณีพิพาท 35 นาย และคดีอาญา 34 นาย โดยได้จัดให้มีการอบรมทางศีลธรรมโดยอนุศาสนาจารย์ของกองทัพเรือ และพระสงฆ์ผู้ทรงศีลให้ผู้ต้องขังได้ขัดเกลาจิตใจ ได้รู้ถึงบาป บุญ คุณโทษ ไม่หันไปกระทำความผิดอีก นำวิทยากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเรื่องยาเสพติดจากชุด ปปส.ของกองทัพเรือ มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของยาเสพติด และประการสำคัญให้ผู้ต้องขังห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยการวางมาตรการเข้มในเรื่องของสิ่งเสพติด ที่จะถูกลักลอบนำเข้านำมาในเรือนจำ ด้วยการสุ่มตรวจตามเรือนนอน ตลอดจนภายในเรือนจำอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญได้มีการปลูกฝังให้ผู้ต้องขังได้รู้จักโทษ และพิษภัยของยาเสพติด โดยขอความร่วม มือในการแจ้งเบาะแส และพฤติกรรมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจนสามารรถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ ๆ ได้หลายราย จากการหาข้อมูลภายในเรือนจำ

นอกจากนี้แล้ว ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ผู้ที่เสพยาเสพติด จะต้องเข้ารับการบำบัด ณ สถานที่เพื่อการฟื้นฟูซึ่งกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้กำกับดูแล ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้ที่ต้องเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งอยู่ในข่ายผู้ติดยาเสพติดรุนแรง เป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่ฟื้นฟูที่เปิดดำเนินการอยู่ไม่เพียงพอในการรองรับกับปริมาณผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่เพิ่มมากขึ้น กรมคุมประพฤติ ได้มีการประสานขอเปิดสถานที่ฟื้นฟูแบบควบคุมตัวเข้มงวด โดยขออนุญาตกองทัพเรือ ใช้เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ และบุคลากรจาก ฐานทัพเรือสัตหีบ ปรับปรุงเป็นโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ เพื่อดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรุนแรง ขึ้นเพื่อรองรับผู้เสพยาเสพติดจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ แบบพิเศษ” ขึ้นการบังคับบัญชากับศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ (ฝ่ายป้องกันบำบัดและฟื้นฟู) โดยตรง

 

โดยรับผู้เสพยาเสพติด จากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ที่เข้าข่ายเป็นผู้ติดยาเสพติดรุนแรง เข้ารับการบำบัด หรือหลังจากผ่านการบำบัดฟื้นฟูจากที่อื่นแล้วไม่ได้ผล หรือหลบหนีจากการบำบัดฟื้นฟู ณ สถานที่อื่น ๆ ซึ่งการดำเนินงานของ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ แบบพิเศษ จะดำเนินงานร่วมกับกรมคุมประพฤติ โดยกรมคุมประพฤติ จะจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานให้ทั้งหมด และคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ รวมทั้งให้การอบรมครูฝึกที่จะต้องเข้ามาดำเนินงานในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com